takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.355); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Stipa capillata L.

ostnica włosowata
Stipa capillata
ostnica włosowata zwykle występuje masowo tworząc zwarte płaty muraw; 18.08.1999, rezerwat przyrody "Góry Pieprzowe" k. Sandomierza; copyright © by Michał Smoczyk
Stipa capillata (ostnica włosowata)
Stipa capillata (ostnica włosowata)
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Stipa (ostnica)kl 6392

występowanie

Stipa capillata (ostnica włosowata)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.355 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie

odmiany i dostępność

opcje Bazaru
analiza dostępności roślin (form i odmian #1)