atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Tsuga canadensis (L.) Carrière [🔉 tsu·ga ka·na·den·sis]

choina kanadyjska
Tsuga americana (Mill.) Farw.
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
07.04.2015, Arboretum Kórnik; copyright © by Marek Snowarski XL
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
XL,3D
widok od góry
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
XL,3D
widok od spodu
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
szyszki
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
kora starego drzewa

występowanie

Tsuga canadensis
Drzewo. Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej gdzie rośnie na nizinach i w niższych położeniach górskich.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1828r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy.
- powód uprawy: Drzewo parkowe. Rzadko wprowadzane do lasów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w lasach zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
🌱
Tsuga canadensis
W naszych warunkach drzewo 15 – 20 m wysokości, o cienkim pniu (często rozdzielonym na kilka) o koronie początkowo szerokostożkowatej, bardzo luźnej, u starszych nieregularnej. Gałęzie boczne nieregularne, odchodzą prostopadle od pnia, ich końce i gałązki przewieszone. Igły o piłkowanym brzegu.

space

Do sadzenia pojedynczo lub w niewielkich grupach w parkach, w tej postaci jest bardzo efektowna.

space

W uprawie znajdują się też odmiany karłowe (np. cv. Jeddeloh do 1 m, o kulistej koronie z zagłębieniem na szczycie z uwagi na wolniejszy wzrost przewodnika niż gałęzi bocznych). Odmiany rozpostarte można stosować do kobierców w miejscach ocienionych.

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot formowany
🌿 ozdobne liście
wysokość: (2)15 – 20 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a
Mrozoodporna ale bardzo wrażliwa na suszę, stąd można ją pewniej uprawiać w wilgotnym i chłodnym klimacie, najpewniej na Pomorzu Zachodnim i ewentualnie na pogórzu i w górach. Pozostałe wymagania uprawowe zobacz na stronie rodzaju — choina (Tsuga).

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #16) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090502.2.sm - Tsuga canadensis (choina kanadyjska); Czechy, Hruboskalsko (Arboretum Bukovina)
090502-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Czechy, Hruboskalsko (Arboretum Bukovina)/ #4
znalezisko 20150407.4.15 - Tsuga canadensis (choina kanadyjska); Arboretum Kórnik
150407-4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kórnik/ #5, 2.3D
znalezisko 20060117.11.bm; Wejherowo
060117-11
leg. Bartosz Melzer
/Wejherowo/ #3
znalezisko 20060219.5.js; Maciejowiec, park
060219-5
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #3
znalezisko 20050304.1.js; Maciejowiec -park
050304-1
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec -park/ #3
znalezisko 00010000.179.jmak - Tsuga canadensis (choina kanadyjska); połud-zach Niemcy
179
leg. Jarosław Makowski
/połud-zach Niemcy/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Tsuga canadensis (L.) Carrière [🔉 tsu·ga ka·na·den·sis]Tsuga americana (Mill.) Farw. [🔉 tsu·ga *](pl) choina kanadyjska
tsuga verb.
japońska nazwa choin
(nazwa geograficzna) canadensis, -e adj.
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500s40]