antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière

modrzew japoński
Larix japonica Carrière · Larix leptolepis
Larix kaempferi
Sigmaringen Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi (modrzew japoński)

cechy charakterystyczne

Młode gałązki czerwonobrązowe, owłosione lub wyłysiałe, sino owoszczone; krótkopędy zaczerwienione.

space

Szyszki ±kuliste, łuski nasienne na końcu odgięte.

występowanie

Larix kaempferi (modrzew japoński)
var. minima
Gatunek z gór środkowej Japonii. U nas często uprawiany

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Japonia) [czas przybycia na teren Polski: 1818r. (introdukcja), XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Ma niskie wymagania siedliskowe, jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, szybko rośnie. Często sadzony w lasach i czasem wprowadzany do zadrzewień.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

W pełni mrozoodporny. O niskich wymaganiach glebowych ale o większych wodnych i w stosunku do wilgotności powietrza. Odporny na zanieczyszczenia powietrza.

space

Grupa użytkowa: drzewa iglaste · na żywopłot

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna

Analiza dostępności roślin (form i odmian #6):
• bez odmiany · ‘Blue Dwarf’ · ‘bonsai’ · ‘Diana’ · ‘Pendula’ · ‘Stiff Weeper’ · ‘Stiff Weeping’