atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière [🔉 la·riks kemp·fe·ri]

modrzew japoński
Larix japonica Carrière · Larix leptolepis
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Larix kaempferi
Sigmaringen Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi (modrzew japoński)
Larix kaempferi

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Larix (modrzew)kl 6653
Młode gałązki czerwonobrązowe, owłosione lub wyłysiałe, sino owoszczone; krótkopędy zaczerwienione.

space

Szyszki ±kuliste, łuski nasienne na końcu odgięte.

występowanie

Larix kaempferi (modrzew japoński)
var. minima
ekologiczne liczby wskaźnikowe Larix kaempferi (modrzew japoński)
Gatunek z gór środkowej Japonii. U nas często uprawiany

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Japonia) [czas przybycia na teren Polski: 1818r. (introdukcja), XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Ma niskie wymagania siedliskowe, jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, szybko rośnie. Często sadzony w lasach i czasem wprowadzany do zadrzewień.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Larix kaempferi (modrzew japoński)
🌱
Można tworzyć żywopłoty formowane 1 – 4 m wysokości.
zieleń miejska • na żywopłot formowany
🌲 drzewa iglaste • liście sezonowe
🌿 ozdobne liście • ozdobna kora

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: niskie wymagania • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
W pełni mrozoodporny. O niskich wymaganiach glebowych ale o większych wodnych i w stosunku do wilgotności powietrza. Odporny na zanieczyszczenia powietrza.

space

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière [🔉 la·riks kemp·fe·ri]Larix japonica Carrière [🔉 la·riks *], Larix leptolepis [🔉 la·riks lep·to·le·pis](pl) modrzew japoński
japonicus, -a, -um (nazwa geograficzna, adj.)
japoński

mieszaniec Larix kaempferi (Lamb.) Carrière

Larix ×eurolepis · modrzew eurojapoński
modrzew pośredni
Larix decidua ssp. decidua × L. kaempferi · Larix ×marschalinsii
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
wystepowanie
Larix decidua · modrzew europejski »2
Larix europaea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]