atlas-roslin.pl

Trapa natans L. s.l. [🔉 tra·pa *]

kotewka orzech wodny
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow · Trapa hungarica Opiz · Trapa muzzanensis (Jäggi) Szafer, Julcz. et Pawł. · Trapa natans Flerow
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
okaz kwitnący
Trapa natans
pokrój
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
młody owoc
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
zapewniający pływalność "pęcherzyk" powietrzny na ogonku liściowym
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
pęd - zbliżenie
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
korzenie
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
XL
namnażanie wegetatywne
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
owoce wyjęte z wody
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
rozety stłoczone bliżej brzegu przez fale, wiatr i spadek poziomu wody mają lekko uniesione liście
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

uwagi

Czasem wyróznia się szereg drobnych gatunków w obrębie szeroko rozumianej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), głównie na podstawie różnic morfologii owoców. O kotewce jest ciekawa praca Jerzego Pióreckiego:
Piórecki J. 1980. Kotewka - orzech wodny Trapa L. w Polsce. Bibl. Przemyska 13. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. [za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi]

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.235 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
namnażanie wegetatywne
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans
zespół kotewki i salwinii
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
coś nie tak - treść akapitu bez treści

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

#3
02 11 11 - 2
leg. Marek Snowarski
/Ostrava, Czechy/
#4
bg.070706-2
leg. Błażej Gierczyk
/Lubiąż, rez. Odrzysko/
#2
and.090726-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/
#11
mlc.150814-1
leg. Marcin Łuczak
/zbiornik zaporowy na Wisłoku (Zbiornik Rzeszów) w Rzeszowie/
#4
mlc.150814-4
leg. Marcin Łuczak
/rzeka Wisłok poniżej zbiornika zaporowego (Zbiornika Rzeszów) w Rzeszowie/
#1
am.050402-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Raciborza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.133 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.22 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.486 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.317+77k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.325 [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.317 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.353 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.652 [85.15]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.303 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.392 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.156 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji