atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula multiflora (Retz.) Lej.

kosmatka licznokwiatowa
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzula🔑kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica)kosmatka blada (Luzula pallescens)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
29.04.2015, Obniżenie Nowosolskie; copyright © by Piotr Kobierski
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
3D
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 6103

występowanie

Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
  
↓niekwiatostan luźny
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Listki okwiatu 2 – 3 mm długości, szeroko-lancetowate, przynajmniej wewnętrzne zwężone w krótki szpic., ±tak długie jak torebka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha ...
  ssp. multiflora
Pospolicie.
  
  
↑nie kwiatostan zbity
· ta cecha diagnostyczna ...
· Listki okwiatu 3 – 3.5 mm długości, wąskolancetowate, zwężone w długi szpic, wyraźnie dłuższe od torebki.
· ta ...
  ssp. congesta (Thuill.) Hyl.

Być może na zachodzie Polski.

  

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150429.1.pkob - Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa); Obniżenie Nowosolskie
150429-1
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #7
znalezisko 20150607.1.jkr - Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa); ok. Starachowic
150607-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Starachowic/ #2, 3.3D
znalezisko 20150503.1.jkr - Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa); ok. Wadowic
150503-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Wadowic/ #4, 1.3D