atlas-roslin.pl

Luzula multiflora (Retz.) Lej. [🔉 lu·zu·la *]

kosmatka licznokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 6103

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 6103
↓niekwiatostan luźny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu 2-3 mm długości, szeroko-lancetowate, przynajmniej wewnętrzne zwężone w krótki szpic., ± tak długie jak torebka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. multiflora
Pospolicie.
↑nie kwiatostan zbity
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okwiatu 3-3.5 mm długości, wąskolancetowate, zwężone w długi szpic, wyraźnie dłuższe od torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. congesta (Thuill.) Hyl.

Być może na zachodzie Polski.

cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 6103

wybrane okazy · selected collections

#7
pkob.150429-1
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/
#2 #3 3D XL
jkr.150607-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Starachowic/
#4 #1 3D XL
jkr.150503-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Wadowic/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.830 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.556 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.593 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.78+82 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.149+149b [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.641 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.572 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.112 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.824 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji