atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Symphytum officinale L. [🔉 * of·fi·ci·na·le]

żywokost lekarski
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
11.05.2002, dolina rz. Bystrzyca, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Symphytum (żywokost)kl 5249

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Pospolity. Wilgotne łąki, zarośla, skraje olszyn, brzegi wód.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020511.11.02 - Symphytum officinale (żywokost lekarski); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
020511-11
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/ #6
znalezisko 20080501.1.pkob - Symphytum officinale (żywokost lekarski); dolina Lubszy i Kurki (Górzynki)
080501-1
leg. Piotr Kobierski
/dolina Lubszy i Kurki (Górzynki)/ #4
znalezisko 00010000.08_7i.jmak - Symphytum officinale (żywokost lekarski); ok. Łeby
08_7i
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Symphytum officinale (żywokost lekarski)
🌱
W praktyce zielarskiej (dawniej był też w farmakopei) stosuje się Symphyti radix (korzeń żywokostu) m.in. w preparatach wspomagających gojenie się ran (stąd zapewne polska nazwa rodzaju).
wysokość: do 1 m
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

mieszaniec Symphytum officinale L.

Symphytum ×upplandicum
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]