atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Jasione montana L. [🔉 ja·si·o·ne]

jasieniec piaskowy
Jasione adpressifolia Pau
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
28.06.2009, Górecko Kościelne, Roztocze; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana
Jasione montana
kwiatostan, widok z góry
Jasione montana
Jasione montana
kwiatostan, przekrój poprzeczny
Jasione montana
Jasione montana
albinotyczne kwiaty
Jasione montana
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Campanulaceae (dzwonkowate)kl 5693

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Częsty; piaski, suche bory sosnowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Jasione montana (jasieniec piaskowy)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.39.03 - Jasione montana (jasieniec piaskowy); Zdbice, k. Wałcza
030623-39
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #7
znalezisko 20090628.2.and - Jasione montana (jasieniec piaskowy); Górecko Kościelne, Roztocze
090628-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Górecko Kościelne, Roztocze/ #2
znalezisko 20200700.4.jmak - Jasione montana (jasieniec piaskowy)
200700-4
leg. Jarosław Makowski #3
znalezisko 20040717.2.ji; Powsin
040717-2
leg. Jerzy Izdebski
/Powsin/ #1
znalezisko 00010000.5.js; Okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
5
leg. Jacek Soboń
/Okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #5
znalezisko 19940611.2.am; Bieruń Stary
940611-2
leg. Antoni Mielnikow
/Bieruń Stary/ #1
znalezisko 20050710.4.mr; Suwalszczyzna
050710-4
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 20200600.2.jmak - Jasione montana (jasieniec piaskowy)
200600-2
leg. Jarosław Makowski #4
znalezisko 20210613.4.kkcz - Jasione montana (jasieniec piaskowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210613-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/pokrój przed kwitnieniem/ #2
znalezisko 20020616.1.am; Wygiezłów
020616-1
leg. Antoni Mielnikow
/Wygiezłów/ #1
znalezisko 20030817.6.bl
030817-6
leg. Barbara Łotocka #2