takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Jasione montana L.

jasieniec piaskowy
Jasione adpressifolia Pau
Jasione montana
pokrój; 17.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
kwiatostan
Jasione montana
kwiatostan, widok z góry
Jasione montana
kwiatostan, przekrój poprzeczny
Jasione montana
kwiatostan
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
albinotyczne kwiaty
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty; piaski, suche bory sosnowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany · mix

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.39.03 - Jasione montana (jasieniec piaskowy); Zdbice, k. Wałcza
030623-39
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #7