atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Phrymaceae » Mimulus »

Mimulus guttatus DC. [🔉 mi·mu·lus *]

kroplik żółty, figlarz żółty · kroplik złoty
Erythranthe guttata (DC.) G.L. Nesom · Mimulus luteus auct. non L. [🔉 mi·mu·lus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mimulus guttatus
zbiorowisko ze związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. & Siss. in Boer. 1942 (Cl. Cl.Phragmitetea)
Mimulus guttatus
kwiaty
Mimulus guttatus
kwiat
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
kwiat
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Mimulus (kroplik)kl 9176

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Mimulus guttatus (kroplik żółty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Gatunek z Chile, zawleczony i obecnie zadomowiony w Polsce. Występuje przy potokach, rzekach, zbiornikach wodnych. Także uprawiana krótkowieczna bylina ogrodowa.
Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1824r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 (szczególnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

cechy diagnostyczne w kluczu:Mimulus (kroplik)kl 9176

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne
Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, dostatecznie wilgotna nie może przesychać; odczyn obojętny. Zadomowione u nas populacje tego gatunku rosną przy korytach potoków i w temu podobnych wilgotnych miejscach, w częściowym ocienieniu. Zwykle zimują w gruncie lub odnawiają się z samosiewu.

space

W ogrodach, jako kwiaty jednoroczne z rozsady, uprawia się odmiany mieszańcowe Mimulus xhybridus.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę
cechy diagnostyczne w kluczu:Mimulus (kroplik)kl 9176

🌱 🌸
opcje Bazaru

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Mimulus guttatus (kroplik żółty)
🌱
Krótkowieczna bylina ogrodowa. Pędy pokładające się, zakorzeniające w węzłach, następnie wzniesione na 20-40 cm wysokości.

space

Na rabaty kwiatowe w miejscach wilgotnych.

wysokość: 20 – 40 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia
cechy diagnostyczne w kluczu:Mimulus (kroplik)kl 9176

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Chojnowscy E. i M., 2002 — Najpiękniejsze kwiaty letnie. p.206 [43]
 • Oszkinis, K., 1979 — Kwiaty od A do Z. p.182 [46]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.310 [39]
 • Grabowska B., Kubala T., 2010 — Byliny w twoim ogrodzie. p.305 [136]
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.323 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.274 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.570 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.410 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.432 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.208 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.440 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.312 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.204 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.523 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji