atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Mimulus guttatus DC. [🔉 mi·mu·lus *]

kroplik żółty, figlarz żółty, kroplik złoty
Erythranthe guttata (DC.) G.L. Nesom · Mimulus luteus L.
Mimulus guttatus
zbiorowisko ze związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. & Siss. in Boer. 1942 (Cl. Cl.Phragmitetea); 08.1997, Karpacz, Biały Jar; copyright © by Michał Smoczyk
Mimulus guttatus
kwiaty
Mimulus guttatus
kwiat
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
kwiat
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Mimulus (kroplik)kl 9176

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mimulus guttatus (kroplik żółty)
Gatunek z Chile, zawleczony i obecnie zadomowiony w Polsce. Występuje przy potokach, rzekach, zbiornikach wodnych. Także uprawiana krótkowieczna bylina ogrodowa.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1824r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 (szczególnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne
Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, dostatecznie wilgotna nie może przesychać; odczyn obojętny. Zadomowione u nas populacje tego gatunku rosną przy korytach potoków i w temu podobnych wilgotnych miejscach, w częściowym ocienieniu. Zwykle zimują w gruncie lub odnawiają się z samosiewu.

space

W ogrodach, jako kwiaty jednoroczne z rozsady, uprawia się odmiany mieszańcowe Mimulus xhybridus.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Mimulus guttatus (kroplik żółty)
🌱
Krótkowieczna bylina ogrodowa. Pędy pokładające się, zakorzeniające w węzłach, następnie wzniesione na 20 – 40 cm wysokości.

space

Na rabaty kwiatowe w miejscach wilgotnych.

wysokość: 20 – 40 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia