Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
liście wczesną wiosną; torebki niebawem się ukażą
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
owoce - torebki
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6021

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.296 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6021

wybrane okazy · selected collections

#3
kc.8
leg. Krzysztof Ciesielski
#4
bl.050601-7
leg. Barbara Łotocka
/Rezerwat Dolina Białej Wody/
#2
pkob.090620-5
leg. Piotr Kobierski
/okolice Żar, woj. lubuskie/
#1
and.081012-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Małe Pieniny/
#7
and.080928-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Pogórze Cieszyńskie/
#1
jmak.10_11_3
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy /

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
🌱
Krajowa bylina "cebulowa" rosnąca na wilgotnych łąkach podgórskich i na południu Polski. Cykl wegetacji jest osobliwy. Szerokie liście i dużą torebkę z nasionami tworzy wiosną, liście zasychają w czerwcu (nie obcinać ich) i roślina przechodzi w okres letniego spoczynku. Duże lilaróż do białych kwiaty wychodzą spod ziemi jesienią, we wrześniu.

Nadaje się dla założeń naturalistycznych, jako efektowna efemeroidalna roślina okrywowa z liśćmi wiosną i samymi kwiatami jesienią, w towarzystwie innych bylin rozwijających się w okresie letnim.

W uprawie częściej znajdują się bardziej efektowne odmiany mieszańcowe z tego rodzaju — zimowit (Colchicum) i zimowit powabny (Colchicum speciosum).

Cała roślina trująca. Czynnikiem toksycznym jest mieszanina alkaloidów, głównym składnikiem jest kolchicyna. Wykazuje działanie hematotoksyczne, przejściowo uszkadza wątrobę oraz działa na przewód pokarmowy. Powoduje także obwodowe zaburzenia neurologiczne i zaburzenia termoregulacji.

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • ▩ grupa/płat • uprawa w pojemnikach
byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe • o znaczeniu produkcyjnym
trwała • ✄ na kwiat cięty • trująca
wysokość: 20 – 30 cm • szerokość: 5 – 15 cm
kwitnienie: od sierpnia do października
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6021

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę
☷ gleba: przepuszczalna • przeciętna ogrodowa • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

W okresie wiosennej wegetacji wymagają gleby wilgotnej, latem jako że są w spoczynku, znoszą suszę. Gleba powinna być przepuszczalna, może być próchniczno-gliniasta, żyzna. Bylina długowieczna, ale w uwagi na drobnienie bulw, należy je co ok. 10 lat rozsadzać. Bulwy sadzi się na głębokość odpowiadającą 2-3 ich średnicom.

Uwaga! Wszystkie części rośliny są silnie trująca.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

25 szt./m2 • rozstawa: 20 × 20 cm
z nasion [zaraz po zbiorze lub po stratyfikacji]
przez podział [(bulwki przybyszowe) w czasie letniego spoczynku, lipiec-sierpień]
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6021

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3)

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.400 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.782 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.539 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.695 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.218 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.159 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.596 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.30 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.23 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.795 [3]
 • Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.339 [129]
 • Łukasiewicz A., 2003 — Rośliny okrywowe p.26 [405]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.183 [39]
 • Hellwig, Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV p.229 [155]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.253 [166]
 • Grabowska B., Kubala T., 2008 — Byliny rabatowe. p.56 [144]
 • Grabowska, B., Kubala, T., 2007 — Byliny w ogrodzie skalnym. p.35 [146]
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.214, 215 [72]
 • Dubin J., 2018 — Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora. [426]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji