atlas-roslin.pl

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. majalis

kukułka szerokolistna typowa stoplamek szerokolistny typowy
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
ok. Krzesznej, Kaszuby; copyright © by Waldemar Szaraniec
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
rez. Beka, Kaszuby; copyright © by Waldemar Szaraniec
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
pokrój rośliny; okaz o bardzo wyraźnych i licznych plamach na liściach
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
pokrój rośliny; okaz o wysokości ok. 80 cm z podwójną łodygą
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
kwiaty
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
3D
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Rośliny krępe, mocne.

space

Liście 2 – 4× dłuższe niż szersze, jajowatolancetowate do szerokolancetowatych, szeroko rozpostarte.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120514.6.12 - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); okolice Wołowa
120514-6
leg. Marek Snowarski
/okolice Wołowa/ #5, 4.3D
znalezisko 00010000.10_13.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); ok. Krzesznej, Kaszuby
10_13
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Krzesznej, Kaszuby/ #3
znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
10_14
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #2
znalezisko 20050605.2.pb - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); Rudawy Janowickie
050605-2
leg. Przemysław Baraniecki
/Rudawy Janowickie/ #2
znalezisko 20050605.4.pb - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); Rudawy Janowickie
050605-4
leg. Przemysław Baraniecki
/Rudawy Janowickie/ #3
znalezisko 20090509.1.pkob - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); ok. Dłużka, woj. lubuskie
090509-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Dłużka, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120500.11.pk - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie
120500-11
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie/ #2