atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Fumaria vaillantii Loisel. [🔉 fu·ma·ri·a *]

dymnica drobnokwiatowa
Fumaria Fumaria Fumaria FumariaFumariadymnica różowa (Fumaria schleicheri)dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
19.05.2011, Gniazdowice k/Proszowic; copyright © by Jerzy Kruk
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1018
Roślina jednoroczna, 7 – 30 (50) cm wysokości. Odcinki liści 1 – 3 (4) mm szerokości, płaskie, łopatkowate.

space

Przysadki (1/2-)3/4 długości szypułki. Szypułka owocu gruba i krótka, 1.5 – 2 (2.5) mm długości, tak długa lub tylko nieco dłuższa od średnicy owocu. Owoc w górze zaokrąglony lub bardzo krótko tępo zaostrzony, powierzchnia zwykle grubo pomarszczona.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Chwast upraw zbożowych, rzadziej okopowych, miejsca ruderalne, preferuje gleby wapienne.

Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110519.1.jkr - Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa); Gniazdowice k/Proszowic
110519-1
leg. Jerzy Kruk
/Gniazdowice k/Proszowic/ #5
znalezisko 20220528.5.kkcz - Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220528-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #5