atlas-roslin.pl

Padus serotina (Ehrh.) Borkh. [🔉 * sē·r·ti·na]

czeremcha amerykańska, czeremcha późna
Padus virginiana auct. non Mill. · Prunus serotina Ehrh. [🔉 * sē·r·ti·na]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
w czasie owocowania
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
XL
kwiatostan
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
kora gałązki
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
XL
gałąź z kwiatami
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
XL
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
XL

opis

Padus serotina (czeremcha amerykańska)
owoce z zachowanymi resztkami kielicha
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
kwiaty w zbliżeniu
Drzewo (3)15-20(25) m wysokości o luźnej, kulistej lub jajowate koronie, rzadziej wysoki krzew. Kora szarobrązowa, ciemnobrązowa, na starszych pniach wzdłużnie lub ±tarczkowato spękana. Młode gałązki cienkie, zwisające, kasztanowobrązowe, błyszczące, nagie, z licznymi jaśniejszymi, żółtawymi przetchlinkami. Kora po roztarciu o charakterystycznym, ostrym, stosunkowo przyjemnym zapachu, podobnym do tego u czarnej porzeczki. Pączki jajowate, szpiczaste, nagie.

space

Kwiatostan wąski, (6)10-15 cm długie grono, z ±30 kwiatami; w czasie kwitnienia wzniesiony lub wznoszący się, podczas owocowania zwieszony; kwiaty na krótkich szypułkach (3-6 mm długości), drobne, (8-10 mm średnicy); w podstawie kwiatostanu 2-4 liście.

Ząbki kielicha trwałe, pozostają na owocu, wąsko trójkątne, dłuższe niż szersze, zwykle z niewyraźnymi gruczołkami. Płatki kredowobiałe, okrągłe do szeroko odwrotniejajowatych, drobne 2.5-4(6) mm długości, na szczycie z 3-4 drobnymi ząbkami; nie dłuższe lub tylko nieco dłuższe od pręcików. Dno kwiatowe płytko dzwonkowate, wewnątrz nagie, na zewnątrz też nagie.
Owoce niedojrzałe różowe lub czerwonawe, potem ciemnoczerwone do czarnych, kuliste do szerokojajowatych, 8-10 mm średnicy, z trwałymi działkami kielicha, na szypule dość gęsto umieszczone; gorzkawe w smaku, w pełni dojrzałe słodkie. Pestka gładka, jajowata, 6-7 × 4-5 mm, na szczycie tęposzpiczasta. Dojrzewają od sierpnia do września (października).

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Padus serotina (czeremcha amerykańska)
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
Padus serotina (czeremcha amerykańska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Padus serotina (czeremcha amerykańska)
Gatunek pochodzący z południa i wschodu Ameryki Północnej, gdzie rośnie w różnego typu lasach, na zrębach i stanowiskach ruderalnych.

space

Ma szerokie spektrum ekologiczne, rośnie także na glebach słabych i przesuszonych. Odporne na mrozy i zacienienie.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: wschód Ameryki Północnej i północ Ameryki Środkowej
• Czas przybycia na teren Polski: 1813r.(introdukcja), 1880r.?, 1900r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 18pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 4030 — suche wrzosowiska (All.Calluno-Genistion, All.Pohlio-Callunion, All.Calluno-Arctostaphylion)
· 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 91T0 — sosnowy bór chrobotkowy (Ass.Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Ass.Peucedano-Pinetum)
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
· 9110 — kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Czasem sadzony jako drzewo ozdobne o niskich wymaganiach siedliskowych. W lasach obecnie stosowany jako podszyt o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym; uprawa dla drewna okazała się chybiona.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na licznych stanowiskach w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

Padus virginiana (L.) M. Roem.
czeremcha wirginijska

Prunus virginiana L. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony[234]
Padus virginiana (czeremcha wirginijska)
Padus virginiana
wystepowanie - Padus virginiana (czeremcha wirginijska)
Niedojrzałe owoce czerwonawe, dojrzałe czerwone do czerwonoczarnych, bez ząbków kielicha (te opadają wcześniej). Pestki gładkie.

space

Płatki nie dłuższe lub tylko nieco dłuższe od pręcików. Dno kwiatowe nagie.

space

Rzadko sadzone drzewko lub krzew ozdobny.

Padus avium Mill.
czeremcha zwyczajna

Padus racemosa (Lam.) Gilib. nom. illeg. · Prunus padus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Padus avium
wystepowanie - Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Liście miękkie, rzadziej grubawe; górą matowe; spodem skąpo owłosione lub nagie.

space

Płatki szeroko odwrotniejajowate, 10-15 mm długości, prawie dwa razy dłuższe od pręcików.

space

Niedojrzałe owoce zielonawe, dojrzałe czarne. Pestka bruzdowana.

space

wybrane okazy · selected collections

#7
11 08 13 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#3
02 09 09 - 9
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, park zdrojowy/
#5
02 05 19 - 9
leg. Marek Snowarski
/Wrocław Wojszyce/
#11
bl.040310-3
leg. Barbara Łotocka
#3
sm.100429-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Starościn/
#10
11 05 16 - 2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Muchobór Mały/
#4
22 09 02 - 10
leg. Marek Snowarski
/Arboretum w Gołuchowie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. [🔉 * sē·r·ti·na]Padus virginiana auct. non Mill. · Prunus serotina Ehrh. [🔉 * sē·r·ti·na](pl) czeremcha amerykańska · czeremcha późna
sērtinus, -a, -um (lat., adj.) — późny, spóźniony, późniejszy; np. późno rozpoczynający wegetację, późno kwitnący lub u grzybów późno tworzący owocniki
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji