atlas-roslin.pl

Drosera intermedia Hayne [🔉 dro·se·ra *]

rosiczka pośrednia
Drosera longifolia auct., non L. [🔉 dro·se·ra *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Drosera Drosera Drosera DroseraDroserarosiczka długolistna (Drosera anglica)rosiczka owalna (Drosera ×obovata)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
02.07.2009, okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
w odróżnieniu od pozostałych gatunków rosiczek (D. rotundifolia, D. anglica) i ich mieszańca (D. x obovata), pędy kwiatowe u D. intermedia są znacznie krótsze (długości liści lub niewiele większej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia
pokrój
Drosera intermedia
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
nasada rośliny, widoczna charakterystyczna dla tego gatunku cecha - pędy kwiatowe łukowato wygięte u podstawy i później podnoszące się (skrajny po lewej i prawej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
torebki
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
XL
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Drosera (rosiczka)kl 8149

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.286 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090702.3.pkob - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); okolice Brodów Żarskich,  woj. lubuskie
090702-3
leg. Piotr Kobierski
/okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie/ #7
znalezisko 20080808.1.jkr - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); okolice jez. Głębokiego (Ziemia Lubuska)
080808-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice jez. Głębokiego (Ziemia Lubuska)/ #3
znalezisko 20100808.7.sm - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); Czerna, torfowisko nad Czerną Wielką
100808-7
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Czerna, torfowisko nad Czerną Wielką/ #5
znalezisko 20100918.12.js - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
100918-12
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20220713.4.22 - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)
220713-4
leg. Marek Snowarski
/Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)/ #15
znalezisko 20020000.2.pg; Wdzydzki Park Krajobrazowy
020000-2
leg. Paweł Garski
/Wdzydzki Park Krajobrazowy/ #3