atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.286)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Drosera intermedia Hayne

rosiczka pośrednia
Drosera longifolia auct., non L.
Drosera Drosera Drosera DroseraDroserarosiczka długolistna (Drosera anglica)rosiczka owalna (Drosera ×obovata)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
02.07.2009, okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
w odróżnieniu od pozostałych gatunków rosiczek (D. rotundifolia, D. anglica) i ich mieszańca (D. x obovata), pędy kwiatowe u D. intermedia są znacznie krótsze (długości liści lub niewiele większej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia
pokrój
Drosera intermedia
pokrój
Drosera intermedia
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
nasada rośliny, widoczna charakterystyczna dla tego gatunku cecha - pędy kwiatowe łukowato wygięte u podstawy i później podnoszące się (skrajny po lewej i prawej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
torebki
cechy diagnostyczne w kluczu:Drosera (rosiczka)kl 8149

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.286 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090702.3.pkob - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); okolice Brodów Żarskich,  woj. lubuskie
090702-3
leg. Piotr Kobierski
/okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie/ #7
znalezisko 20080808.1.jkr - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); okolice jez. Głębokiego (Ziemia Lubuska)
080808-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice jez. Głębokiego (Ziemia Lubuska)/ #3
znalezisko 20100808.7.sm - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia); Czerna, torfowisko nad Czerną Wielką
100808-7
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Czerna, torfowisko nad Czerną Wielką/ #5
znalezisko 20100918.12.js - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
100918-12
leg. Jacek Soboń #3