atlas-roslin.pl

Drosera intermedia Hayne [🔉 dro·se·ra *]

rosiczka pośrednia
Drosera longifolia auct., non L. [🔉 dro·se·ra lon·gi·fo·li·a]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
w odróżnieniu od pozostałych gatunków rosiczek (D. rotundifolia, D. anglica) i ich mieszańca (D. x obovata), pędy kwiatowe u D. intermedia są znacznie krótsze (długości liści lub niewiele większej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
XL
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Drosera intermedia
rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) wśród pływacza pośredniego (Utricularia intermedia)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
XL
Drosera intermedia
pokrój
Drosera intermedia
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
nasada rośliny, widoczna charakterystyczna dla tego gatunku cecha - pędy kwiatowe łukowato wygięte u podstawy i później podnoszące się (skrajny po lewej i prawej)
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
pokrój owocującej rośliny
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
torebki
Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.286 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Drosera intermedia (rosiczka pośrednia)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#7
pkob.090702-3
leg. Piotr Kobierski
/okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie/
#3
jkr.080808-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice jez. Głębokiego (Ziemia Lubuska)/
#5
sm.100808-7
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Czerna, torfowisko nad Czerną Wielką/
#3
js.100918-12
leg. Jacek Soboń
#15
22 07 13 - 4
leg. Marek Snowarski
/Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)/
#3
pg.020000-2
leg. Paweł Garski
/Wdzydzki Park Krajobrazowy/
#2
szyjus.120411-1
leg. Szymon Jusik
/kolekcja roślin mięsożernych w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Drosera intermedia Hayne [🔉 dro·se·ra *]Drosera longifolia auct., non L. [🔉 dro·se·ra lon·gi·fo·li·a](pl) rosiczka pośrednia
longifolius, -a, -um (lat., subst.) — długolisty; przymiotnik złożony z long- (długo-) -i- -folius (-listny)
longi-; dolicho- (lat., pref.) — długo-; przedrostek w licznych przymiotnikach złożonych; (lat.) longi- od longus,-a,-um (długi); (gr) dolicho- od dolichos δόλιχος (długi)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji