antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rudbeckia laciniata L.

rudbekia naga roztocznica naga, rudbekia sieczna
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
13.07.2012, ogród, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
odmiana pełnokwiatowa 3D||
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)

występowanie

Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1787r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków ( część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 200 cm · kwitnienie: 7-9

Wymagania: woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Goldquelle’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120713.1.12 - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga); ogród, Wrocław
120713-1
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/
/odm. pełnokwiatowa/ #9
znalezisko 20090717.1.js - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga); Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia, nad Bobrem.
js.090717-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia, nad Bobrem./ #5
znalezisko 20060809.1.js - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
js.060809-1
leg. Jacek Soboń
/odmiana pełnokwiatowa/ #4