atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Melica nutans L. [🔉 me·li·ka *]

perłówka zwisła, perłówka jednostronna
Melica nutans (perłówka zwisła)
pokrój; 28.04.2002, Wilczyn Leśny, ok. Obornik Śl.; copyright © by Marek Snowarski
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
Melica nutans
pokrój
Melica nutans
kwiatostan
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
fragment kwiatostanu
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
kwiatostan
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, przekrój
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, z plewami
Melica nutans (perłówka zwisła)
zmodyfikowany szczytowy kwiatek

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Melica (perłówka)kl 778
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłoski, wystające nerwy plewki dolnej
Melica nutans (perłówka zwisła)
języczek liściowy
Trawa wieloletnia, z długimi rozłogami, luźnokępkowa lub tworzy luźne darnie, pędy 30 – 60 cm wysokości. Źdźbło pod kwiatostanem szorstkie.

space

Wiecha jednostronna, w górze przegięta, z nielicznymi kłoskami (5 – 10), pojedynczo lub rzadziej po dwa na wzniesionych gałązkach, te po kwitnięciu przy kłosku są zwieszone (stąd epitet gatunku).

space

Ziarniak owalny, 3 mm długości, 1.5 mm szerokości, błyszczący, brązowoczarny.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melica nutans (perłówka zwisła)
Gatunek pospolity na niżu i w górach po piętro kosodrzewiny, charakterystyczny dla świeżych, żyznych lasów liściastych, zarośli, znosi zacienienie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Melica picta · perłówka kolorowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
perłówka kolorowa (Melica picta)
wystepowanie
o mapie występowania
Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Bardzo podobna do perłówki zwisłej (Melica nutans), różni się dobitniej dwoma cechami: plewki dolne bez wystających żyłek, tj. o równej powierzchni, języczek liściowy dłuższy, 0.5 – 1.3 mm długości.

space

Melica picta (perłówka kolorowa)
języczek liściowy

Górna powierzchnia blaszki liściowej i jej brzeg szorstki.

space

Gatunek charakterystyczny dla suchych i ciepłych dąbrów, częstszy na południowy-wschód od Polski, u nas stwierdzona w okolicach Przemyśla.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020502.5.02 - Melica nutans (perłówka zwisła); okolice Skoroszowa k. Milicza
020502-5
leg. Marek Snowarski
/okolice Skoroszowa k. Milicza/ #8, 1.3D
znalezisko 20060529.3.bl - Melica nutans (perłówka zwisła)
060529-3
leg. Barbara Łotocka #10
znalezisko 20020525.14.02 - Melica nutans (perłówka zwisła); Wrocław, dolina Bystrzycy
020525-14
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/ #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Melica nutans (perłówka zwisła)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin