Melica nutans (perłówka zwisła)
pokrój
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
Melica nutans
pokrój
Melica nutans
kwiatostan
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
fragment kwiatostanu
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
kwiatostan
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, przekrój
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, z plewami
Melica nutans (perłówka zwisła)
zmodyfikowany szczytowy kwiatek

opis

Melica nutans (perłówka zwisła)
kłoski, wystające nerwy plewki dolnej
Melica nutans (perłówka zwisła)
języczek liściowy
Trawa wieloletnia, z długimi rozłogami, luźnokępkowa lub tworzy luźne darnie, pędy 30-60 cm wysokości. Źdźbło pod kwiatostanem szorstkie.

space

Wiecha jednostronna, w górze przegięta, z nielicznymi kłoskami (5-10), pojedynczo lub rzadziej po dwa na wzniesionych gałązkach, te po kwitnięciu przy kłosku są zwieszone (stąd epitet gatunku).

space

Ziarniak owalny, 3 mm długości, 1.5 mm szerokości, błyszczący, brązowoczarny.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Melica nutans (perłówka zwisła)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Melica nutans (perłówka zwisła)
Gatunek pospolity na niżu i w górach po piętro kosodrzewiny, charakterystyczny dla świeżych, żyznych lasów liściastych, zarośli, znosi zacienienie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Melica picta K. Koch
perłówka kolorowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony · Czerwona Księga — CR – krytycznie zagrożony[169.14]
Melica picta (perłówka kolorowa)
Melica picta
wystepowanie - Melica picta (perłówka kolorowa)
Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Bardzo podobna do perłówki zwisłej (Melica nutans), różni się dobitniej dwoma cechami: plewki dolne bez wystających żyłek, tj. o równej powierzchni, języczek liściowy dłuższy, 0.5-1.3 mm długości.

space

Melica picta (perłówka kolorowa)
języczek liściowy
Górna powierzchnia blaszki liściowej i jej brzeg szorstki.

space

Gatunek charakterystyczny dla suchych i ciepłych dąbrów, częstszy na południowy-wschód od Polski, u nas stwierdzona w okolicach Przemyśla.

wybrane okazy · selected collections

#8 #1 3D
02 05 02 - 5
leg. Marek Snowarski
/okolice Skoroszowa k. Milicza/
#10
bl.060529-3
leg. Barbara Łotocka
#4
02 05 25 - 14
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Melica nutans (perłówka zwisła)

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.315+i316 [5]
 • Prokudin J.N., 1977 — Złaki Ukrainy. p.392+382k+389k+390i [98]
 • Tzvelev N.N., 1976 — Złaki ZSRR. p.551+548k+539i [99]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.351 [85.2]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.316k [86.1]
 • Bordzilowski, E., Lavrenko, E., 1940 — Flora URSR. T.2 Typhaceae — Cyperaceae p.229 [89.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.905 [3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.579 [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.697 [11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.897 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.655 [9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.453 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.178 [150.5]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji