atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

lepnik zwyczajny
Lappula myosotis Moench
Lappula squarrosa
20.05.2005, Park Narodowy "Podolskie Towtry". Jar rzeki Tarnavy niedaleko Kitajgorodu; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny)
Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Boraginaceae (ogórecznikowate)kl 2116

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200508.3.konrad_kaczmarek - Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200508-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/ #1