takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Bromus inermis Leyss.

stokłosa bezostna
Bromus inermis
wiecha; 15.06.2003, Warszawa, ekstensywna łąka przy Parku Natolińskim; copyright © by Barbara Łotocka
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis
kwitnące kłoski
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)

cechy charakterystyczne

- plewki dolne bezostne (u var. aristata Schur. z ością 2-4 mm długości), 8-10(14) mm długości
- kłoski 15-30 mm długości, (3)5-10(16)-kwiatowe
- pylniki żółte
- wiecha wzniesiona, 10-20(25) cm dlugości
- liście płaskie, do 9 mm szerokości
- źdźbło 30-150(200) cm wysokości, obficie ulistnione
- trawa luźnokępkowa z długimi kłaczami do 3 mm średnicy

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Zbocza, przydroźa, zarośla, rzadko uprawiana.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020518.17.02 - Bromus inermis (stokłosa bezostna); okolice Wrocławia, Siechnice
020518-17
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/ #8