atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Lithospermum officinale L. [🔉 * of·fi·ci·na·le]

nawrot lekarski, nawrocik lekarski
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
23.05.2004, murawy w Podgórkach Tynieckich, pd-zach. obrzeża Krakowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
zeszłoroczne pędy z owocami
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
początek wegetacji
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Boraginaceae (ogórecznikowate)kl 2120

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040523.1.and - Lithospermum officinale (nawrot lekarski); murawy w Podgórkach Tynieckich, pd-zach. obrzeża Krakowa
040523-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawy w Podgórkach Tynieckich, pd-zach. obrzeża Krakowa/ #7
znalezisko 00010000.08_8e.jmak - Lithospermum officinale (nawrot lekarski); Donautal, Niemcy
08_8e
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #3
znalezisko 00010000.10_11_7.jmak - Lithospermum officinale (nawrot lekarski); Donautal Niemcy
10_11_7
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/ #8
znalezisko 00010000.B100.bl - Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
B100
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20210429.9.kkcz - Lithospermum officinale (nawrot lekarski); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210429-9
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/roślina wiosną/ #1