atlas-roslin.pl

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.

rumianek bezpromieniowy
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt · Matricaria discoidea DC. · Matricaria matricarioides (Less.) Porter [🔉 *o·i·des] · Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
Chamomilla suaveolens
kwiaty, pusty osadnik koszyczka
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)

cechy charakterystyczne

Gatunek charakterystyczny, łatwy w oznaczeniu, trudny do pomylenia.
Roślina jednoroczna lub ozima, 5-40 cm wysokości. Roztarte ziele o wyraźnym zapachu. Łodyga gęsto ulistniona, rozgałęziona już w dole.

space

Koszyczek bez kwiatów języczkowatych; kwiaty rurkowate zielonożółte, o koronie 4-ząbkowej; stożkowate, wewnątrz puste; 5-8 mm średnicy, na krótkich szypułkach, 0.5-2(3) cm długości. Niełupki po stronie przyosiowej z 4 niewyraźnymi żebrami.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)
Pospolity. Umiarkowanie wilgotne tereny ruderalne, miejsca wybiegu ptactwa domowego, przydroża, miejsca umiarkowanie wydeptywane.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna i Azja wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XVIIw.?, 1862r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#1
jmak.201000-1
leg. Jarosław Makowski

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt · Matricaria discoidea DC. · Matricaria matricarioides (Less.) Porter [🔉 *o·i·des] · Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau(pl) rumianek bezpromieniowy
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji