atlas-roslin.pl

Impatiens glandulifera Royle [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek himalajski, niecierpek gruczołowaty · niecierpek Roylego
Impatiens roylei Walp. [🔉 im·pa·ti·ens *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
XL
Impatiens glandulifera
pokrój
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
kwiat widziany z boku
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
siewka
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
młoda roślina
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Liście naprzeciwległe, po 3 w okółku.

Kwiaty duże, 3-3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.

Rośliny wysokie (1-2.5 m) o bardzo grubej łodydze.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
Impatiens glandulifera
grupa roślin
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Roślina roczna z Himalajów. Uprawiana w Europie od początku XIX w. jako ozdobna i miododajna. Pierwsze stanowiska synantropijne notowano w Polsce w końcu XIX w. Kontynuuje swoją ekspansję; częstsza na południu kraju. Rośnie w zaroślach nadwodnych i na siedliskach ruderalnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje)
• Czas przybycia na teren Polski: 1890r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej (Salix eleagnos) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby)
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albae, Ass.Populetum albae, subAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#14
jmak.09_5_14
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#2
jmak.jm12_at
leg. Jarosław Makowski
/Łeba/
#1
jkr.101103-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
#6
szyjus.060811-1
leg. Szymon Jusik
/brzeg rzeki Inn, Innsbruck, Austria/
#2
sm.980813-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, masyw Trzech Koron, skałka wapienna/
#1
ji.020909-1
leg. Jerzy Izdebski
/Karwia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji