atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Impatiens glandulifera Royle [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek himalajski, niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego
Impatiens roylei Walp.
Impatiens glandulifera
pokrój; 02.08.2004, Jeleśnia; copyright © by Antoni Mielnikow
Impatiens glandulifera
kwiat
Dendranthema zawadzkii
kwiatostan; zbiorowisko: agregacja I. glandulifera ze związku All.Convolvulion sepium
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Liście naprzeciwległe, po 3 w okółku.

Kwiaty duże, 3 – 3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.

Rośliny wysokie (1 – 2.5 m) o bardzo grubej łodydze.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna. Znajduje się na ministerialnej liście, roślin inwazyjnych.
Impatiens glandulifera
grupa roślin
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Roślina roczna z Himalajów. Uprawiana w Europie od początku XIX w. jako ozdobna i miododajna. Pierwsze stanowiska synantropijne notowano w Polsce w końcu XIX w. Kontynuuje swoją ekspansję; częstsza na południu kraju. Rośnie w zaroślach nadwodnych i na siedliskach ruderalnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje) [czas przybycia na teren Polski: 1890r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_5_14.jmak - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski); Sigmaringen, Niemcy
09_5_14
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #14
znalezisko 00010000.jm12_at.jmak; Łeba
jm12_at
leg. Jarosław Makowski
/Łeba/ #2
znalezisko 20101103.2.jkr - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski); Kraków
101103-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #1