atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.294)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche elatior Sutton

zaraza wielka
Orobanche major auct. plur. non L.
Orobanche Orobanche Orobanche OrobancheOrobanchezaraza błękitnawa (Orobanche coerulescens)zaraza żółta (Orobanche flava)
Orobanche elatior (zaraza wielka)
07.07.2010, Baldram, Dolna Wisł; copyright © by Renata Piwowarczyk XL
Orobanche elatior (zaraza wielka)
kwiatostan; 07.2004, Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju; copyright © by Michał Smoczyk
Orobanche elatior (zaraza wielka)
pokrój
Orobanche elatior (zaraza wielka)
owocujący suchy pęd
Orobanche elatior (zaraza wielka)
XL
Orobanche elatior (zaraza wielka)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Orobanche (zaraza)kl 5579

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.294 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
W Polsce żywicielem tego gatunku (wąsko ujętego) jest chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa).

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070929.1.sm - Orobanche elatior (zaraza wielka); Pogórze Orlickie, Zielone
070929-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone/ #1
znalezisko 20040700.1.sm - Orobanche elatior (zaraza wielka); Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju
040700-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju/ #2
znalezisko 20100707.1.rpw - Orobanche elatior (zaraza wielka); Baldram, Dolna Wisł
100707-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Baldram, Dolna Wisł/ #2
znalezisko 20060627.1.rpw - Orobanche elatior (zaraza wielka); rez. Polana Polichno
060627-1
leg. Renata Piwowarczyk
/rez. Polana Polichno/ #1