atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.249)

Listera ovata (L.) R. Br. [🔉 lis·te·ra ō·v·ta]

listera jajowata
Listera ovata (listera jajowata)
pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
kwiat
Listera ovata
pokrój
Listera ovata (listera jajowata)
bzyg prążkowany któremu przyczepiły się liczne pyłkowiny listery jajowatej do ssawki
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
pąki kwiatowe, egzemplarz nietypowy, zwykle ma tylko dwa liście
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Listera (listera)kl 701
Łodyga (4.5) 6 – 20 (25) cm wysokości; kwiatostan 7 – 25 cm długości, wielokwiatowe; liście 4 – 13 cm długości, szeroko jajowate.

Listki okwiatu (3) 4 – 5 mm długości; warżka (3) 6 – 10 mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.249 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Listera ovata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Listera ovata (listera jajowata)
Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020504.1.02 - Listera ovata (listera jajowata); okolice Wrocławia
020504-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #7

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Listera ovata (L.) R. Br. [🔉 lis·te·ra ō·v·ta](pl) listera jajowata
(lat.) ōvtus, -a, -um; ovalis, -is, -e adj.
jajowaty (o kształcie) tj. najszerszy poniżej środka, czasem (mylnie) utożsamiany z kształtem owalnym tj. eliptycznym; mlat. ovalis; od lat. ovum, -i (n) jajko; nie można zakładać, że dawni botanicy precyzyjnie rozróżnianiali pojęcia (ovatus i ovalis=ellipticus tj. jajowaty i eliptyczny) co widać chociażby w polskich tłumaczeniach epitetów gatunków