atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.252)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Triglochin maritimum L. [🔉 tri·glo·chin ma·ri·ti·mum]

świbka morska
Triglochin maritima L. orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Triglochin maritimum (świbka morska)
20.05.2006, halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą; copyright © by Błażej Gierczyk
Triglochin maritimum
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum (świbka morska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Triglochin maritimum (świbka morska)
XL
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.252 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Triglochin maritimum (świbka morska)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060520.6.bg - Triglochin maritimum (świbka morska); halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą
060520-6
leg. Błażej Gierczyk
/halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą/ #9
znalezisko 20080804.1.jkr; Kołobrzeg
080804-1
leg. Jerzy Kruk
/Kołobrzeg/ #3
znalezisko 00010000.08_2_8.jmak; ok. Łeby
08_2_8
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #6
znalezisko 00010000.6.kswit - Triglochin maritimum (świbka morska); poj. Krzywińskie
6
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #3