atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

ostrożeń głowacz
Cirsium Cirsium Cirsium CirsiumCirsiumostrożeń siedmiogrodzki (Cirsium decussatum)ostrożeń lepki (Cirsium erisithales)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
pokrój; 02.08.2009, Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo); copyright © by Michał Smoczyk
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
liść łodygowy
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
dolna część łodygi z liśćmi
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
łodyga
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
przekwitnięty koszyczek kwiatowy
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
koszyczek kwiatowy przed kwitnieniem
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
fragment okrywy koszyczka kwiatowego
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
młoda roślina
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
pokrój
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
kwitnący koszyczek kwiatowy

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cirsium (ostrożeń)kl 2079
Roślina dwuletnia, 50 – 150 (240) cm wysokości. Cała mniej lub bardziej przylegająco, wełniście owłosiona.

space

Liście z nasadą nieco obejmującą łodygę; górą ciemnozielone, ze szczeciniastymi kolcami, spodem biało filcowato owłosione.

space

Kwitnienie lipiec – wrzesień.

występowanie

Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
grupa roślin na łące
wystepowanie
o mapie występowania
Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090802.2.sm - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz); Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo)
090802-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny Słowackie, Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo)/ #14
znalezisko 00010000.09_4_49.jmak - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz); Niemcy
09_4_49
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #1
znalezisko 00010000.09_10_35.jmak - Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz);  Niemcy, Donautal
09_10_35
leg. Jarosław Makowski
/ Niemcy, Donautal / #2