atlas-roslin.pl

rok 2008

14.12.2008

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Barbary Łotockiej: traganek jasny (Astragalus australis), kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris), pomarańcza trójlistkowa (Citrus trifoliata), gunnera olbrzymia (Gunnera manicata), orzacha ziemna (Arachis hypogaea), amorfa krzewiasta (Amorpha fruticosa), cykoria endywia (Cichorium endivia), szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla), Viola xwittrockiana, Matthiola longipetala, groszek pachnący (Lathyrus odoratus)
i uzupełnienia fotografii

(update): zapłonka brunatna (Nonea pulla), jasnota plamista (Lamium maculatum), rezeda żółtawa (Reseda luteola), smagliczka skalna (Aurinia saxatilis ssp. saxatilis), papryka roczna (Capsicum annuum), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii), brzoza ciemna (Betula pendula ssp. obscura), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), dereń szwedzki (Cornus suecica), grążel żółty (Nuphar lutea), września pobrzeżna (Myricaria germanica), olsza czarna (Alnus glutinosa), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), dąb szypułkowy (Quercus robur), cienistka Roberta (Gymnocarpium robertianum), Dactylorhiza majalis, Medicago xvaria, tomka oścista (Anthoxanthum aristatum), klon srebrzysty (Acer saccharinum), leszczyna pospolita (Corylus avellana), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), rutewka żółta (Thalictrum flavum), oset siny (Carduus glaucus), okrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium), lilak pospolity (Syringa vulgaris), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), lilia złotogłów (Lilium martagon), rącznik zwyczajny (Ricinus communis), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), sit ścieśniony (Juncus compressus), lepnica gajowa (Silene nemoralis), stokłosa bezostna (Bromus inermis), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria), przytulia nierównolistna (Galium anisophyllon), przytulinka wiosenna (Cruciata glabra), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), tawuła średnia (Spiraea media), świerk pospolity (Picea abies), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), orzech włoski (Juglans regia), tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum), kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia), storczyk samczy (Orchis morio), sierpnica pospolita (Falcaria vulgaris), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), wyka wielkokwiatowa (Vicia grandiflora), pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), szałwia okręgowa (Salvia verticillata), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), podbiał pospolity (Tussilago farfara), dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), Bellidiastrum michelii, lipa drobnolistna (Tilia cordata), jałowiec pospolity typowy (Juniperus communis ssp. communis), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), czarnuszka damasceńska (Nigella damascena), ciemiernik biały (Helleborus niger), jodła pospolita (Abies alba), kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum), ogórecznik lekarski (Borago officinalis), pszonak pieniński (Erysimum pieninicum), tobołki polne (Thlaspi arvense), goździk brodaty (Dianthus barbatus ssp. barbatus), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), goździk kropkowany (Dianthus deltoides), czosnek pospolity (Allium sativum), jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus), skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata), ozorka zielona (Coeloglossum viride), czosnek por (Allium porrum), Fragaria xananassa, rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), konietlica łąkowa (Trisetum flavescens).

* Dodane zdjęcia Piotra Sikorskiego dla kilku kolejnych zbiorowisk roślinnych, w tym między innymi zdjęcia panoramiczne np. Tilio cordatae-Carpinetum betuli. Uzupełnienie fotografii: topola czarna (Populus nigra).

* Uzupełnienia

(updates) z fotografiami Piotra Kobierskiego: pływacz drobny (Utricularia minor), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), prosienicznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora), rutewka żółta (Thalictrum flavum), sosna górska (Pinus mugo), zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), muchotrzew polny (Spergularia rubra), gruszynka jednostronna (Orthilia secunda), kuklik zwisły (Geum rivale), jasieniec piaskowy (Jasione montana), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), pięciornik piaskowy (Potentilla incana), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), świerzbnica polna (Knautia arvensis), naparstnica pupurowa (Digitalis purpurea), lepnica rozdęta (Silene vulgaris), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus).

7.12.2008

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: lepnica gajowa (Silene nemoralis), lepnica karpacka (Silene dubia), Sisyrynchium bermudiana, podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum), oman szorstki (Inula hirta), Polygala major, kostrzewa pstra (Festuca versicolor), konietlica łąkowa (Trisetum flavescens), wierzba pięciopręcikowa (Salix pentandra)
i uzupełnienia fotografii

(update): ruta zwyczajna (Ruta graveolens), pięciornik wyprostowany (Potentilla recta), tymotka Boehmera (Phleum phleoides), wiechlina alpejska (Poa alpina).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: ostróżeczka ogrodowa (Consolida ajacis), wierzbownica Lamy'ego (Epilobium lamyi), bodziszek wielkopłatkowy (Geranium platypetalum), szczawik rożkowaty (Oxalis corniculata), Chaenomeles xsuperba, żeniszek meksykański (Ageratum houstonianum), aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula), aksamitka wzniesiona (Tagetes erecta), szkarłatka amerykańska (Phytolacca americana), aksamitka wąskolistna (Tagetes tenuifolia), Rosa xchinensis, kosmos pierzasty (Cosmos bipinnatus), Pelargonium xgrandiflorum, Aubrieta xcultorum, łoboda długolistna (Atriplex oblongifolia), gorczycznik prosty (Barbarea stricta), jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica), kocimiętka wielkokwiatowa (Nepeta grandiflora)
i uzupełnienia fotografii

(update): goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), brzoza omszona (Betula pubescens), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), czosnek zielonawy (Allium oleraceum), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), pszeniec Herbicha (Melampyrum herbichii), czosnek winnicowy (Allium vineale), dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis), żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas), wierzba śląska (Salix silesiaca), róża gęstokolczasta (Rosa spinosissima), dąb burgundzki (Quercus cerris), czyściec górski (Stachys alpina), mięta polna (Mentha arvensis), irga pospolita (Cotoneaster integerrimus), wiąz pospolity (Ulmus minor), dąb biały (Quercus alba), kasztanowiec żółty (Aesculus flava), kasztan jadalny (Castanea sativa), ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii), dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), kalmia szerokolista (Kalmia latifolia), pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica), jastrzębiec leśny (Hieracium murorum), pszeniec leśny (Melampyrum sylvaticum), aronia czarna (Aronia melanocarpa), arnika górska (Arnica montana), pełnik alpejski (Trollius altissimus), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), tojad mołdawski (Aconitum moldavicum), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), dzwonek piłkowany (Campanula serrata), oset łopianowaty (Carduus personata), wierzba lapońska (Salix lapponum), różanecznik katawbijski (Rhododendron catawbiense), lilia złotogłów (Lilium martagon), wierzbownica górska (Epilobium montanum), kalina hordowina (Viburnum lantana), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), Magnolia xsoulangiana, klon jawor (Acer pseudoplatanus), kapusta rzepak typowa (Brassica napus ssp. napus), cynia wytworna (Zinnia elegans), ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens), jabłoń domowa (Malus domestica), rogownica polna (Cerastium arvense), przetacznik perski (Veronica persica), ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia), ślaz piżmowy (Malva moschata), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare), jaskier wodny (Ranunculus aquatilis), grusza pospolita (Pyrus communis), jaskier rzeczny (Ranunculus fluitans), chaber austriacki (Centaurea phrygia), dzięgiel litwor nadbrzeżny (Angelica archangelica ssp. litoralis), jaskier skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus), czyściec błotny (Stachys palustris).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Piotra Kobierskiego: brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora), rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus), wilżyna rozłogowa (Ononis repens), jemioła pospolita rozpierzchła (Viscum album ssp. austriacum)
i uzupełnienia fotografii

(update): psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), komonica błotna (Lotus uliginosus), sit członowaty (Juncus articulatus), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), brodawnik różnoowockowy (Leontodon saxatilis), rutewka żółta (Thalictrum flavum), tojeść gajowa (Lysimachia nemorum), sit drobny (Juncus bulbosus), starzec gajowy typowy (Senecio nemorensis ssp. nemorensis), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), oset zwisły (Carduus nutans), olszewnik kminkolistny (Selinum carvifolia), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), świerzbnica polna (Knautia arvensis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), okrężnica bagienna (Hottonia palustris).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: jęczmieniec zwyczajny (Hordelymus europaeus), anafalis perłowy (Anaphalis margaritacea)
i uzupełnienie fotografii

(update): grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Piotra Sikorskiego: wierzba trójpręcikowa (Salix triandra), wierzba pięciopręcikowa (Salix pentandra) oraz przypisy ze wskazówkami dotyczącymi oznaczania tych gatunków.

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Przemysława Stolarza: kalina wonna (Viburnum farreri), karagana podolska (Caragana frutex)
i uzupełnienie fotografii

(update): pięciornik piaskowy (Potentilla incana).

* Uzupełnienie z fotografiami

(update) Jerzego Kruka i Renaty Szymańskiej: ostróżka tatrzańska (Delphinium oxysepalum).

* Uzupełnienia z fotografiami

(update) Przemysława Baranieckiego: cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens), ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum).

* Uzupełnienia z fotografiami

(update) Roberta Puchalskiego: kokorycz pełna (Corydalis solida), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), cykoria podróżnik (Cichorium intybus).

* Uzupełnienia z fotografiami

(update) Marka Olszyckiego: konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), wrotycz maruna (Tanacetum parthenium), oset łopianowaty (Carduus personata), klon jawor (Acer pseudoplatanus).

* Uzupełnienia z fotografiami

(update) Waldemara Szarańca: Dactylorhiza majalis, kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), rutewka mniejsza (Thalictrum minus).

* Uzupełnienie z fotografiamią

(update) Wojciecha Paula: suchotraw twardy (Sclerochloa dura).

5.12.2008

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: przegorzan pospolity (Echinops ritro), powojnik włoski (Clematis viticella), turzyca biała (Carex alba), bylica nadmorska (Artemisia maritima), sosna Jeffreya (Pinus jeffreyi), koniczyna pannońska (Trifolium pannonicum), cynia wytworna (Zinnia elegans), niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus), dereń kousa japoński (Cornus kousa var. kousa), sumak jadowity (Toxicodendron radicans), judaszowiec chiński (Cercis chinensis), kocanki ogrodowe (Helichrysum bracteatum), ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens), Hypericum patulum
i uzupełnienia fotografii

(updates): szydlica japońska (Cryptomeria japonica), ketmia syryjska (Hibiscus syriacus), poziewnik wąskolistny (Galeopsis angustifolia), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), łomka zachodnia (Narthecium ossifragum), komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), czyściec błotny (Stachys palustris), kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), poziewnik pstry (Galeopsis speciosa), pigwa pospolita (Cydonia oblonga), aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae), krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), klon okrągłolisty (Acer circinatum), mokrzyca wiosenna (Minuartia verna), santolina cyprysikowata (Santolina chamaecyparissus), barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), hołoszeń główkowaty (Scirpoides holoschoenus), przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), przytulia północna (Galium boreale), szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans), buddleja Davida (Buddleja davidii), aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii), sit siny (Juncus inflexus), mozga kanaryjska (Phalaris canariensis), powojnik pnący (Clematis vitalba), sesleria skalna (Sesleria albicans), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), niebielistka trwała (Swertia perennis), melisa lekarska (Melissa officinalis), janowczyk skrzydlaty (Genistella sagittalis), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), klon tatarski (Acer tataricum), jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), leszczyna turecka (Corylus colurna), nostrzyk biały (Melilotus alba), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), dereń biały (Cornus alba), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia), kasztan jadalny (Castanea sativa), szałwia lepka (Salvia glutinosa), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), werbena pospolita (Verbena officinalis), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), klon palmowy (Acer palmatum), karmnik ościsty (Sagina subulata), jałowiec pospolity typowy (Juniperus communis ssp. communis), jesion mannowy (Fraxinus ornus), tatarak zwyczajny (Acorus calamus), orzech czarny (Juglans nigra), morwa biała (Morus alba), babka nadmorska (Plantago maritima), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa), lebiodka pospolita (Origanum vulgare), surmia żółtokwiatowa (Catalpa ovata), surmia wielkokwiatowa (Catalpa speciosa), brzoza omszona (Betula pubescens), brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza niska (Betula humilis), smagliczka skalna (Aurinia saxatilis ssp. saxatilis), jodła hiszpańska (Abies pinsapo), wrzosiec bagienny (Erica tetralix), sosna oścista (Pinus aristata), sosna górska (Pinus mugo), olsza czarna (Alnus glutinosa), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), perukowiec podolski (Cotinus coggygria), jodła Bornmüllera (Abies bornmuelleriana), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), czosnek skalny (Allium senescens ssp. montanum), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens), sosna limba (Pinus cembra), sosna czarna (Pinus nigra), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), gruszynka jednostronna (Orthilia secunda), olsza zielona (Alnus viridis), rącznik zwyczajny (Ricinus communis), szczawiór alpejski (Oxyria digyna), wrzosiec czerwony (Erica carnea), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), dawidia chińska (Davidia involucrata), turzyca wiosenna (Carex caryophyllea), turzyca prosowa (Carex paniculata), turzyca drżączkowata (Carex brizoides), turzyca zwisła (Carex pendula), turzyca pagórkowa (Carex montana), turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus), sesleria skalna (Sesleria albicans), sit członowaty (Juncus articulatus), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), woskownica europejska (Myrica gale), wiciokrzew chiński (Lonicera pileata), różanecznik kosmaty (Rhododendron hirsutum), świerk biały (Picea glauca), jarząb nieszpułkowy (Sorbus chamaemespilus), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), świerk pospolity (Picea abies), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), paprotka zwyczajna (s.l.) (Polypodium vulgare), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), aralia japońska (Aralia elata), świerk serbski (Picea omorika), cyprysik nutkajski (Chamaecyparis nootkatensis), kroplik żółty (Mimulus guttatus), nostrzyk biały (Melilotus alba), cedr libański (Cedrus libani), wiśnia różowa (Prunus subhirtella), wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia), głodek mrzygłód (Draba aizoides), cyprysik tępołuskowy (Chamaecyparis obtusa), babka zwyczajna (Plantago major), Rhamnus catharticus, bylica piołun (Artemisia absinthium), Samolus valenrandi.

30.11.2008

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: turzyca blada (Carex pallescens), przywrotnik płytkoklapowy (Alchemilla crinita), jeżyna szczeciniasta (Rubus rudis), jeżyna Pfuhla (Rubus pfuhlianus), jeżyna połyskliwolistna (Rubus lucentifolius), jeżyna siemianicka (Rubus siemianicensis), jeżyna wąskolistna (Rubus montanus), jeżyna śląska (Rubus silesiacus), jeżyna Spribillego (Rubus spribillei), jeżyna świerząbkolistna (Rubus chaerophylloides), jeżyna rombolistna (Rubus angustipaniculatus), jeżyna kaukaska (Rubus armeniacus), gwiazdnica blada (Stellaria pallida), gwiazdnica zaniedbana (Stellaria neglecta), ułudka leśna (Omphalodes scorpioides), przetacznik lśniący (Veronica polita)
i uzupełnienia fotografii

(updates): przetacznik leśny (Veronica officinalis), róża francuska (Rosa gallica), róża zapoznana (Rosa sherardii), róża sina (Rosa dumalis), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), podkolan biały (Platanthera bifolia), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), przytulia hercyńska (Galium saxatile), wilczomlecz groszkowy (Euphorbia lathyris), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), tojeść gajowa (Lysimachia nemorum), podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum), selery błotne (Apium repens), cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), podbiał pospolity (Tussilago farfara), kokorycz wątła (Corydalis intermedia), Erophila verna, goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella), jeżyna Köhlera (Rubus koehleri), jeżyna wielkolistna (Rubus macrophyllus), jeżyna salzburska (Rubus salisburgensis), jeżyna piramidalna (Rubus pyramidalis), jeżyna fioletowopędowa (Rubus tabanimontanus), jeżyna szorstka (Rubus radula), jeżyna smukłokolcowa (Rubus nemoralis), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), czerwiec trwały (Scleranthus perennis), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), Pulmonaria officinalis s. str., złoć żółta (Gagea lutea), złoć polna (Gagea arvensis), złoć łąkowa (Gagea pratensis), pierwiosnek lekarski (Primula veris), kokorycz wątła (Corydalis intermedia), kokorycz drobna (Corydalis pumila), kokorycz pusta (Corydalis cava), fiołek polny (Viola arvensis), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa), ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus), zawilec żółty (Anemonoides ranunculoides), rogownica pięciopręcikowa (Cerastium semidecandrum), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), jeżyna świerząbkowata (Rubus chaerophyllus), nawrot polny (Lithospermum arvense), szafirek groniasty (Muscari neglectum), przetacznik perski (Veronica persica), przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), sporek wiosenny (Spergula morisonii), mokrzycznik baldaszkowy (Holosteum umbellatum), barwinek pospolity (Vinca minor).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), kalmia wielolistna (Kalmia polifolia), hołoszeń główkowaty (Scirpoides holoschoenus), Liquidamber orientalis, lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia), trzęślica trzcinowata (Molinia arundinacea), wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia)
i uzupełnienia fotografii

(updates): wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), Physalis alkekengi, perłówka orzęsiona (Melica ciliata), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), woskownica europejska (Myrica gale), sosna górska (Pinus mugo), palczatka kosmata (Bothriochloa ischaemum), świbka błotna (Triglochin palustre), sosna amerykańska (Pinus strobus), świerk serbski (Picea omorika), trzęślica modra (Molinia caerulea), jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), leszczyna turecka (Corylus colurna), rozchodnik ościsty (Petrosedum rupestre), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), trzcina pospolita (Phragmites australis), pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii), ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), jemioła pospolita (Viscum album), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), przytulia północna (Galium boreale), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), wiechlina spłaszczona (Poa compressa), bodziszek porozcinany (Geranium dissectum), kolkwicja chińska (Kolkwitzia amabilis), goryczel jastrzębcowaty (Picris hieracioides), sałatnik leśny (Mycelis muralis), pełnik europejski (Trollius europaeus), cymbalaria bluszczykowata (Cymbalaria muralis), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), Samolus valenrandi, wilczomlecz plamisty (Euphorbia maculata), mniszek lekarski (coll.) (Taraxacum officinale coll.), sesleria skalna (Sesleria albicans), mięta nadwodna (Mentha aquatica), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), turzyca pagórkowa (Carex montana), oczeret Tabernaemontanusa (Schoenoplectus tabernaemontani), tawuła wierzbolistna (Spiraea salicifolia), grab pospolity (Carpinus betulus), szachownica cesarska (Fritillaria imperialis), łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), len przeczyszczający (Linum catharticum), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), róża gęstokolczasta (Rosa spinosissima), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), wilżyna ciernista (Ononis spinosa), bagno zwyczajne (Ledum palustre), łomka zachodnia (Narthecium ossifragum), koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens), rojnik pajęczynowaty (Sempervivum arachnoideum), dereń biały (Cornus alba), goździcznik skalnicowy (Petrorhagia saxifraga), turzyca sina (Carex flacca), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), drżączka średnia (Briza media), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), czosnek siatkowaty (Allium victorialis), mak polny (Papaver rhoeas), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), czosnek skalny (Allium senescens ssp. montanum), klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare), aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae), wierzbówka nadrzeczna (Epilobium dodonaei), lucerna sierpowata (Medicago falcata), szczaw tarczolistny (Rumex scutatus), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), babka zwyczajna (Plantago major), turzyca siwa (Carex canescens), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), turzyca niska (Carex humilis), łoczyga pospolita (Lapsana communis), buddleja Davida (Buddleja davidii), aster gawędka (Aster amellus), ostnica włosowata (Stipa capillata), aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii), niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera), lebiodka pospolita (Origanum vulgare).

23.11.2008

* Duża zmiana jakościowa w atlasie roślin. Dzięki ponad trzystu fotografiom Piotra Sikorskiego znaczna część stron zbiorowisk roślinnych i innych syntaksonów została zilustrowana poglądowymi fotografiami. Strony syntaksonów z fotografiami są oznaczone tekstem foto w skorowidzu łacińskich nazw zbiorowisk roślinnych.
* Dodatkowy nowy takson z fotografiami Piotra Sikorskiego - wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza) oraz fotografie zbiorowisk (bez określonej pozycji systematycznej) tworzonych przez niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) i rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica).

* Sposób prezentacji fotografii został wzbogacony o nową możliwość. Do tej pory zdjęcia wystepowały na stronach atlasu w dwóch rozmiarach: małym (w wersji "normalny mały" lub "ikonka") i w wersji dużej. Obecnie dodałem możliwość pokazywania dodatkowo obrazka w wersji "bardzo dużej" - przekraczającej rozmiary pikselowe aktualnie używanych przeciętnych monitorów. Taki rozmiar zdjęcia nie jest zbyt ergonomiczny, będę więc je stosował nieczęsto. Są jednak przypadki, gdy temat zdjęcia i skala odwzorowania czyni użycie "bardzo dużego" wymiaru wielce zasadnym. Oczywiście na użycie takiego zdjęcia ma także wpływ dostępność odpowiednich wymiarów pikselowych pliku źródłowego i jakość obrazu zapisanego w obrazie pierwotnym. Akurat w przypadku wielu poglądowych zdjęć zbiorowisk roślinnych (właśnie świeżo dodanych) taki wymiar zdjęć ma często zastowanie - z uwagi na natłok i skalę detali. Jak to wygląda można ocenić np. oglądając fotografie ze strony Alno-Ulmion.

* Ujednolicenie wyglądu stron prezentacji fotografii w porównaniu z resztą stron atlasu. Ulepszona została nawigacja zwrotna z tych stron. Obecnie po kliknięciu na fotografię, na takiej stronie, powraca się do strony nadrzędnej lub przechodzi na stronę "bardzo dużej" wersji fotografii (o ile taka jest dostępna).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jerzego Kruka i Renaty Szymańskiej: rzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa), dymnica szerokodziałkowa (Fumaria rostellata), konopie siewne odmiana dzika (Cannabis sativa var. spontanea), przymiotno białe typowe (Erigeron annuus ssp. annuus), mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus), namulnik brzegowy (Limosella aquatica), oczeret sztyletowaty (Schoenoplectus mucronatus), nadwodnik trójpręcikowy (Elatine triandra), soliród zielny (Salicornia europaea), ponikło jajowate (Eleocharis ovata), wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum), wierzbownica błotna (Epilobium palustre), ostromlecz miotlasty (Euphorbia virgultosa), świetlik tatrzański (Euphrasia tatrae), gęsiówka uszkowata (Arabis recta), oczeret Tabernaemontanusa (Schoenoplectus tabernaemontani), skalnica dwuletnia (Saxifraga adscendens), krwawnik sudecki (Achillea sudetica), skalnica zwisła (Saxifraga cernua), turzyca Oedera (Carex viridula), turzyca mocna (Carex firma), wilczomlecz sztywny (Euphorbia serrulata), czechrzyca grzebieniowa (Scandix pecten-veneris), żywokost czeski (Symphytum bohemicum), piaskowiec macierzankowy lepki (Arenaria serpyllifolia ssp. glutinosa), macierzanka wczesna (Thymus praecox), komonica wąskolistna (Lotus tenuis), przymiotno węgierskie (Erigeron hungaricus), macierzanka austriacka (Thymus austriacus), paprotnica królewska (Cystopteris alpina), Rorippa xarmoracioides, śniedek cienkolistny (Ornithogalum collinum), gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera), wilczomlecz austriacki (Euphorbia austriaca), perz siny szczeciniasty (Elymus hispidus ssp. barbulatus), starzec kraiński (Senecio carniolicus), jaskier iliryjski (Ranunculus illyricus), bniec dwudzielny (Melandrium noctiflorum), ostrołódka karpacka (Oxytropis carpatica), roszpunka bruzdkowana (Valerianella rimosa), możylinek mchowaty (Moehringia muscosa), rozpław sercowaty (Pontederia cordata), macierzanka nagolistna (Thymus glabrescens), języczka syberyjska (Ligularia sibirica), selery błotne (Apium repens), świerzbnica karpacka (Knautia kitaibelii), sparceta górska (Onobrychis montana), krwawnik pannoński (Achillea pannonica), wilczomlecz szerokolistny (Euphorbia platyphyllos), irga kutnerowata (Cotoneaster tomentosus), sesleria tatrzańska (Sesleria tatrae), gnidosz stepowy (Pedicularis kaufmannii), przymiotno alpejskie pośrednie (Erigeron alpinus ssp. intermedius), Dryopteris affinis, turzyca czarniawa (Carex atrata), turzyca czarna (Carex parviflora), driakiew wonna (Scabiosa canescens), jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum), ostrołódka Hallera (Oxytropis halleri), wiechlina alpejska (Poa alpina), pierwiosnek bezłodygowy (Primula vulgaris), perz siny typowy (Elymus hispidus ssp. hispidus), bylica pontyjska (Artemisia pontica), ponikło austriackie (Eleocharis austriaca), marzyca ruda (Schoenus ferrugineus), nostrzyk ząbkowany (Melilotus dentata), rzepicha błotna (Rorippa palustris), włóczydło polne (Caucalis platycarpos), rzepicha austriacka (Rorippa austriaca), Plantago atrata jarząb grecki (Sorbus graeca) (fot. Stefan Michalik),
i uzupełnienia fotografii (updates): dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), konyza kanadyjska (Conyza canadensis), mlecz kolczasty (Sonchus asper), maruna bezwonna (Matricaria perforata), szarota leśna (Gnaphalium sylvaticum), babka nadmorska (Plantago maritima), skalnica naprzeciwlistna (Saxifraga oppositifolia), wilczomlecz włosisty (Euphorbia villosa), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), tymotka Boehmera (Phleum phleoides), łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata), starzec srebrzysty (Senecio erucifolius), len karpacki (Linum extraaxillare), pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii), pierwiosnek omączony (Primula farinosa), Tozzia alpina, ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis), szarotka alpejska (Leontopodium alpinum), goździk okazały (Dianthus speciosus), goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), kozłek wąskolistny (Valeriana angustifolia), przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca), oset siny (Carduus glaucus), jarząb nieszpułkowy (Sorbus chamaemespilus), pierwiosnek łyszczak (Primula auricula), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica), kurzyślad błękitny (Anagallis foemina), przetacznik błotny (Veronica scutellata), rzodkiewnik Hallera (Arabidopsis halleri), gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta), marek szerokolistny (Sium latifolium), rzepicha leśna (Rorippa sylvestris), stulisz miotłowy (Sisymbrium polymorphum), sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris), Tetragonolobus maritimus, jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos), pięciornik wyprostowany (Potentilla recta), kostrzewa blada (Festuca pallens), macierzanka karpacka (Thymus carpaticus).

* Nowy takson (new taxon) z fotografiami Błażeja Gierczyka: naradka północna (Androsace septentrionalis)
i uzupełnienia fotografii (updates): turzyca zajęcza (Carex ovalis), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris), wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius), groszek pannoński (Lathyrus pannonicus), trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosa), smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum), pieprznik przydrożny (Cardaria draba),

09.11.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia), jastrzębiec żmijowcowaty (Hieracium echioides), rzodkiewnik Hallera (Arabidopsis halleri), prosienicznik plamisty (Hypochoeris maculata), okrzyn łąkowy (Laserpitium prutenicum), stulisz miotłowy (Sisymbrium polymorphum), kostrzewa leśna (Festuca altissima)
i uzupełnienia fotografii (updates): przetacznik zwodny (Veronica paniculata), przetacznik błotny (Veronica scutellata), rzeżucha leśna (Cardamine flexuosa), gorysz błotny (Peucedanum palustre), łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Piotra Sikorskiego: babka nadmorska (Plantago maritima), pięciornik wyprostowany (Potentilla recta), perz siny (Elymus hispidus)
i uzupełnienia fotografii (updates): piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina), bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima), ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), perukowiec podolski (Cotinus coggygria), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) (fot. Daria Sikorska), wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), trojeść amerykańska (Asclepias syriaca).

26.10.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: fiołek pagórkowy (Viola collina), wilczypieprz roczny (Thymelaea passerina), rogownica skupiona (Cerastium glomeratum), gwiazdnica bagienna (Stellaria uliginosa), kurzyślad błękitny (Anagallis foemina), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), wilczomlecz włosisty (Euphorbia villosa), jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos), gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta), rzeżucha leśna (Cardamine flexuosa), gorysz błotny (Peucedanum palustre), świerząbek bulwiasty (Chaerophyllum bulbosum), perłówka siedmiogrodzka (Melica transsilvanica), manna gajowa (Glyceria nemoralis), wiechlina spłaszczona (Poa compressa), kupkówka Aschersona (Dactylis polygama), tymotka Boehmera (Phleum phleoides)
i uzupełnienia fotografii (updates): groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius), szafirek miękkolistny (Muscari comosum), szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus), przetacznik Dillena (Veronica dillenii), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), kotewka orzech wodny (Trapa natans), szparag lekarski (Asparagus officinalis), wilczomlecz kątowy (Euphorbia angulata), szczwół plamisty (Conium maculatum), fiołek przedziwny (Viola mirabilis), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), wiechlina Chaixa (Poa chaixii), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), turzyca piaskowa (Carex arenaria).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Piotra Kobierskiego: brodawnik różnoowockowy (Leontodon saxatilis), przytulia hercyńska (Galium saxatile), pępawa dachowa (Crepis tectorum), pępawa zielona (Crepis capillaris), nicennica drobna (Filago minima), nicennica polna (Filago arvensis), sit rozpierzchły (Juncus effusus), sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus) sit sztywny (Juncus squarrosus),
i uzupełnienia fotografii (updates): jaskier wodny (Ranunculus aquatilis), sasanka alpejska (Pulsatilla alba), przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica), seradela drobna (Ornithopus perpusillus), czeremcha skalna (Padus petraea), przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca), pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris), rdest wężownik (Polygonum bistorta), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus), bniec czerwony (Melandrium rubrum), jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum), zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), żurawina błotna (Oxycoccus palustris), przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), żywokost lekarski (Symphytum officinale), skalnica ziarenkowata (Saxifraga granulata), jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum), kłoć wiechowata (Cladium mariscus), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), nawłoć alpejska (Solidago alpestris), dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), oset zwisły (Carduus nutans), starzec wodny (Senecio aquaticus), starzec jajowaty (Senecio ovatus), chondrilla sztywna (Chondrilla juncea), stokłosa żytnia (Bromus secalinus), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Krzysztofa Ciesielskiego: rutewnik jaskrowaty (Callianthemum coriandrifolium), goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella), skalnica naprzeciwlistna (Saxifraga oppositifolia), macierzanka karpacka (Thymus carpaticus)
i uzupełnienia fotografii (updates): widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata), goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens), goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), krokus spiski (Crocus scepusiensis), urdzik karpacki (Soldanella carpatica), złocieniec alpejski tatrzański (Leucanthemopsis alpina ssp. tatrae), przelot alpejski (Anthyllis alpestris), sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

* Nowy takson (new taxon) z fotografiami Grzegorza Walentka: bieluń dziędzierzawa odm. tatula (Datura tatula).

* uzupełnienia fotografii (updates) z fotografiami Roberta Puchalskiego: jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus), prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata).

Dodany pełny opis szczwół plamisty (Conium maculatum). Dziękuję Annie Nowak-Dańda za zwrócenie uwagi na błędne fotografie na stronie tego gatunku.

24.09.2008

* Nowy takson (new taxons) z fotografiami Marka Snowarskiego: perłówka kolorowa (Melica picta)
i uzupełnienia fotografii (updates): wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), sporek wiosenny (Spergula morisonii), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), sałatnica leśna (Aposeris foetida), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris), lulecznica kraińska (Scopolia carniolica), knieć górska (Caltha laeta).
* Nowa strona: Primula veris - elatior porownanie.
* Błękitny ślimak z Bieszczad - pomrów błękitny (Bielzia coerulans).

2.09.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Piotra Kobierskiego: sit drobny (Juncus bulbosus), wyka lędźwianowata (Vicia lathyroides), przetacznik błotny (Veronica scutellata), oset zwisły (Carduus nutans), ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis), prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata), przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca), starzec leśny (Senecio sylvaticus), śmiałka wczesna (Aira praecox), rogownica pięciopręcikowa (Cerastium semidecandrum), chondrilla sztywna (Chondrilla juncea), kropidło piszczałkowate (Oenanthe fistulosa), chłodek drobny (Arnoseris minima), przetacznik Dillena (Veronica dillenii), łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata)
i uzupełnienia fotografii (updates): seradela drobna (Ornithopus perpusillus), chroszcz nagołodygowy (Teesdalea nudicaulis), jasieniec piaskowy (Jasione montana), sporek wiosenny (Spergula morisonii), lniczka mała (Chaenorhinum minus), skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), długosz królewski (Osmunda regalis), cieciorka pstra (Coronilla varia), starzec wodny (Senecio aquaticus),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Krzysztofa Ciesielskiego: turzyca pchla (Carex pulicaris), Epipactis xschmalhausenii,
i uzupełnienia fotografii (updates): dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), kruszczyk siny (Epipactis purpurata).

* Nowy takson (new taxon) z fotografią Adama Dobrzańskiego: rzepicha leśna (Rorippa sylvestris). Dziękuję też za celne uwagi - przyczynią się one w przyszłości do ulepszenia atlasu.

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Piotra Sikorskiego: szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus), ziemniaczka sercowata (Thladiantha dubia).

* Uzupełnienia fotografii (updates) z fotografiami Ryszarda Kamińskiego: wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium), wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium). Dziękuję przy okazji za uwagi i ciekawe spostrzeżenia dotyczące interpretacji fotografii na granicy ich rozdzielczości - zaowocuje, to w przyszłości krótkim artykułem o pułapkach kwantyzacji JPEG :)

* Ze strony cebulica dwulistna (Scilla bifolia) wydrębniony został zbliżony takson - cebulica trójlistna (Scilla kladnii).
* Dziękuję za uwagę Dominika Tomaszewskiego. Ze strony wierzba szara (Salix cinerea) usunąłem część fotografii nie należących do tego gatunku.

1.04.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jerzego Kruka: rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum), rukiew wodna (Nasturtium officinale), rogownica szerokolistna (Cerastium latifolium), skalnica darniowa Kotuli (Saxifraga moschata ssp. kotulae), jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus), rzęśl hakowata (Callitriche hamulata), rzeżusznik tatrzański (Cardaminopsis neglecta), rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara ssp. opizii), warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae)
i uzupełnienia fotografii (updates): cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis), przytulia nierównolistna (Galium anisophyllon), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), nadwodnik sześciopręcikowy (Elatine hexandra), Arabis alpina, warzucha polska (Cochlearia polonica), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), niezapominajka alpejska (Myosotis alpestris), pleszczotka górska (Biscutella laevigata), ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), len włochaty (Linum hirsutum), ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), skalnica karpacka (Saxifraga carpathica), jemioła pospolita jodłowa (Viscum album ssp. abietis), gółka długoostrogowa typowa (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea), podkolan biały (Platanthera bifolia), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), starzec kędzierzawy (Senecio rivularis), sosna limba (Pinus cembra), salwinia pływająca (Salvinia natans), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea).

Dziękuję za podanie dla niektórych gatunków opisowych istotnych cech diagnostycznych. Zostały one umieszczone w podpisach pod zdjęciami lub w sekcji "zwróć uwagę".

30.03.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: kozłek wąskolistny (Valeriana angustifolia),
i uzupełnienia fotografii (updates): goździcznik wycięty (Petrorhagia prolifera), Veronica longifolia, oset łopianowaty (Carduus personata), dziewanna Chaixa austriacka (Verbascum chaixii ssp. austriacum), stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), oset kędzierzawy (Carduus crispus),

* Dziękuję Piotrowi Dańda i Annie Nowak-Dańda za uwagi które pozwoliły usunąć wątpliwe zdjęcia ze stron bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum) i bodziszek leśny (Geranium sylvaticum).

* Dziękuję Jerzemu Krukowi za uwagi które pozwoliły usunąć wąpliwe zdjęcia ze strony starzec kędzierzawy (Senecio rivularis) i za uściślenie atrybucji zdjęć ilustrujących stronę dąbrówka żółtokwiatowa (Ajuga chamaepitys) co do podgatunku, ujmowanego także jako takson w randzie gatunku - dąbrówka podolska (Ajuga chia).

07.03.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: dziewanna kutnerowata (Verbascum phlomoides), olszewnik kminkolistny (Selinum carvifolia), Glyceria plicata, tomka alpejska (Anthoxanthum alpinum), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa)
i uzupełnienia fotografii (updates): róża alpejska (Rosa pendulina), bodziszek błotny (Geranium palustre), bodziszek leśny (Geranium sylvaticum), bodziszek porozcinany (Geranium dissectum), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), pięciornik siedmiolistkowy (Potentilla heptaphylla), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca), oset nastroszony (Carduus acanthoides), tymotka alpejska (Phleum commutatum),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: rolnica pospolita (Sherardia arvensis), Bulboschoenus maritimus, mozga kanaryjska (Phalaris canariensis), strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata)
i uzupełnienia fotografii (updates): rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), lepnica rozdęta (Silene vulgaris), koniczyna polna (Trifolium arvense), irga czarna (Cotoneaster niger), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata), trzcina pospolita (Phragmites australis), grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus).

27.01.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: rutwica lekarska (Galega officinalis), mięta polej (Mentha pulegium), kozieradka błękitna (Trigonella caerulea), lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra), perz sitowy nadmorski (Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus), czosnek główkowaty (Allium sphaerocephalon), sosna himalajska (Pinus wallichiana), sosna Banksa (Pinus banksiana)
i uzupełnienia fotografii (updates): marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia), lepnica zwisła (Silene nutans), mięta nadwodna (Mentha aquatica), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), orlaja wielkokwiatowa (Orlaya grandiflora), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), ruta zwyczajna (Ruta graveolens), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum), rozchodnik biały (Sedum album), nawrot czerwonobłękitny (Lithospermum purpurocaeruleum), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), czarnuszka damasceńska (Nigella damascena), wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), ożanki górskiej (Teucrium montanum), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum), urzet barwierski (Isatis tinctoria), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum), rezeda żółta (Reseda lutea), konitrut błotny (Gratiola officinalis), świbka błotna (Triglochin palustre), włośnica sina (Setaria pumila), pszenica orkisz (Triticum spelta), ostnica włosowata (Stipa capillata), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), Scabiosa columbaria s. str., topola czarna (Populus nigra), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi), wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), marzyca czarniawa (Schoenus nigricans), sosna oścista (Pinus aristata), sosna drobnokwiatowa (Pinus parviflora).

20.01.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus), ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia), pieris kwiecisty (Pieris floribunda), przytulia sina (Galium glaucum)
i uzupełnienia fotografii (updates): jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), pępawa złota (Crepis aurea), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum), wiśnia różowa (Prunus subhirtella), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), kozłek górski (Valeriana montana), nawrot czerwonobłękitny (Lithospermum purpurocaeruleum), smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum), sit skucina (Juncus trifidus), turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda), turzyca pagórkowa (Carex montana), turzyca prosowa (Carex paniculata), turzyca niska (Carex humilis), bażyna czarna (Empetrum nigrum), marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica), mlecz błotny (Sonchus palustris), turzyca wiosenna (Carex caryophyllea), piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), rukwiel nadmorska bałtycka (Cakile maritima ssp. baltica), turzyca piaskowa (Carex arenaria), jałowiec pospolity typowy (Juniperus communis ssp. communis), pieris japoński (Pieris japonica), łyszczec rozesłany (Gypsophila repens), ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus), września pobrzeżna (Myricaria germanica), honkenia piaskowa (Honckenya peploides), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius), tobołki górskie (Thlaspi montanum), manna mielec (Glyceria maxima), bylica piołun (Artemisia absinthium).

06.01.2008

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Michała Smoczyka: gorysz miarz (Peucedanum ostruthium), szczaw domowy (Rumex longifolius), komosa drobnolistna (Chenopodium striatiforme), pępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa), pępawa czarcikęsolistna (Crepis succisifolia), goryczuszka czeska (Gentianella bohemica), goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica), chaber ostrołuskowy (Centaurea oxylepis), nagietek lekarski (Calendula officinalis), turzyca zwisła (Carex pendula), turzyca filcowata (Carex tomentosa), Phalaris arundinacea ‘Picta’,
i uzupełnienia fotografii (updates): pełnik europejski (Trollius europaeus), Polemonium coeruleum, wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), janowiec ciernisty (Genista germanica), szczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), szczaw alpejski (Rumex alpinus), łoboda oszczepowata szerokolistna (Atriplex prostrata ssp. latifolia), ślaz piżmowy (Malva moschata), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), zaraza wielka (Orobanche elatior), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-donna), marchwica pospolita (Mutellina purpurea), rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia), wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium), parzydło leśne (Aruncus sylvestris), starzec jajowaty (Senecio ovatus), maruna bezwonna (Matricaria perforata), omieg górski (Doronicum austriacum), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), cis pospolity (Taxus baccata), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), cienistka trójkątna (Gymnocarpium dryopteris), zanokcica zielona (Asplenium viride),

* Uzupełnienia (updates) z fotografiami Jarosława Makowskiego: jesion mannowy (Fraxinus ornus), ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus), kolcolist zachodni (Ulex europaeus), sesleria skalna (Sesleria albicans), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), turzyca niska (Carex humilis), babka pierzasta (Plantago coronopus), smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum), tobołki górskie (Thlaspi montanum), wrzosiec czerwony (Erica carnea), świerk serbski (Picea omorika), szydlica japońska (Cryptomeria japonica), sosna czarna (Pinus nigra), jodła Bornmüllera (Abies bornmuelleriana), żywotnikowiec japoński (Thujopsis dolabrata), jodła koreańska (Abies koreana), mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum).

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji