atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.253); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linum flavum L.

len złocisty
Linum hungaricum Podp.
Linum flavum (len złocisty)
pokrój; 19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma; copyright © by Przemysław Baraniecki
Linum flavum (len złocisty)
kwiaty
Linum flavum (len złocisty)
pokrój
Linum flavum (len złocisty)
pąki
Linum flavum (len złocisty)
niedojrzałe owoce
Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linum (len)kl 4849

występowanie

Linum flavum (len złocisty)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.253 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090630.2.and - Linum flavum (len złocisty); murawa Kąty II k. Zamościa
090630-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa Kąty II k. Zamościa/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Linum flavum (len złocisty)
🌱
wysokość: 30 – 40 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie: