antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Echinops sphaerocephalus L.

przegorzan kulisty
Echinops sphaerocephalus
29.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
pokrój
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
liść
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
pokrój
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
pokrój
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
główki przed kwitnieniem

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca ruderalna, przydroża, miedze.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIw., 1652r., 1809r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 80 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Arctic Glow’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070706.4.bg - Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty); Lubiąż, piaskownia na wschód od miejscowości
bg.070706-4
leg. Błażej Gierczyk
/Lubiąż, piaskownia na wschód od miejscowości/ #4