atlas-roslin.pl

historia projektu

6 lutego 2024

Kolejne zmodernizowane klasy systemu zbiorowisk roślinnych: zbiorowiska źródliskowe Cl.Montio-Cardaminetea i zbiorowiska drobnych terofitów nadwodnych Cl.Bidentetea tripartiti. Szczególnie modernizacja tej pierwszej klasy wymagała dużego nakładu pracy z uwagi na znaczną rozbieżność ujęć /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Posiłkowałem się w dużym stopniu opracowaniem czeskiej roślinności /Chytrý M. (ed.) (2011) [535.3]/. W szczególności dla kilku źródliskowych syntaksonów pojawił się nowy element stron w przypadkach, gdy dla ich charakterystyki używana była metoda Cocktail.

Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/.

2 lutego 2024

Kolejne zmodernizowane klasy, torfowiskowe: Cl.Oxycocco-Sphagnetea, Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za korektę ostatnich zmian. W przygotowaniu modernizacja kolejnych klas zbiorowisk mokradłowych.

Istotne rozszerzenie uwag nomenklatorycznych o jakże kłopotliwej pod tym względem sośnie błotnej (Pinus rotundata).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

28 stycznia 2024

Kolejna klasa zmodernizowana to Cl.Phragmitetea australis. Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za korektę ostatnich zmian. W przygotowaniu modernizacja różnych klasy zbiorowisk mokradłowych.

22 stycznia 2024

Modernizacja stron zbiorowisk roślinnych dla klasy Cl.Isoeto-Littorelletea; uwzględnione zostały zespoły podane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/.

Kolejne ulepszenia czytelności stron zbiorowisk. Między innymi na ikonkach gatunków diagnostycznych dodano znacznik o ich statusie (Ch*. lub D*.). W skorowidzach syntaksonów (obrazkowych i drzewiastych) dodano znacznik relacji do systemu /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Tam gdzie jest wykaz gatunków stałych jest on teraz posortowany wg klasy stałości, a w obrębie klasy alfabetycznie.

Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za propozycję kilku uzupełnień do ostatniej aktualizacji.

Kolejna modernizowana klasa w przygotowaniu to Cl.Phragmitetea australis. Duża - więc trochę czasu zajmie. / Ostatnio dodane (strony i fotografie):

16 stycznia 2024

Modernizacja stron zbiorowisk roślinnych dla klas O.Potametalia i O.Lemnetalia minoris; uwzględnione zostały zespoły podane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/; znacząco zmieniony układ stron (dodana charakterystyka tekstowa, ilustracje). Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Ułatwiło to pracę. Kolejna modernizowana klasa w przygotowaniu to Cl.Isoeto-Littorelletea.

Uzupełnienie klucza do sesleria (Sesleria) za /Budzáková et al. (2014) [531]/.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

3 stycznia 2024

Trwają pracę nad przygotowaniem modernizacji części fitosocjologicznej atlasu: do słownika dodano kilkanaście haseł, nieco zmieniony układ strony syntaksonu, dla większości syntaksonów dodano kategorie (np. syngenezy) przypisane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/, zmodernizowano sposób podawania i wyświetlania referencji, próbnie przeredagowano, z dodaniem charakterystyki i uwag, kilkanaście zespołów związku All.Potamion pectinati.

Usunięto "Bazar Roślinny", nie było zapotrzebowania na taką formę komunikacji. W sumie przedsięwzięcie oboczne do głównej roli atlas-roslin.pl. Plus rezygnacji, to poprawa przejrzystości stron roślin ozdobnych przez zmniejszenie obciążenia przyciskami i innymi aktywnymi elementami. / Ostatnio dodane (strony i fotografie):

15 grudnia 2023

Aktualizacja głównie o charakterze technicznym. Dla sprawdzenia poprawności nowego układu serwera www.

Szczególne podziękowania dla Szymona Jusika za liczne uwagi, doprecyzowania i uzupełnienia do kluczy.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

22 listopada 2023

Ważna poprawka usterki (powstała w początku wakacji): na stronach syntaksonów przywrócenie skorowidza obrazkowego w sekcji "gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych".

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

dawniejsza historia projektu

2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · O projekcie atlasu
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji