atlas-roslin.pl

historia projektu

25 stycznia 2023

Jako uboczny efekt modernizacji grzyby.pl, analogiczny element został wprowadzony w atlas-roslin.pl - przy nazwach pojawił się przycisk-odsyłacz do zewnętrznej czeklisty IPNI/POWO (Kew). W niektórych przypadkach (jest ich ponad 2100, w większości dla taksonów spoza flory Polslki), gdy przy nazwie użytej w atlas-roslin.pl mam odnotowany ID z IPNI, odsyłacz ląduje bezpośrednio na stronie odpowiedniego rekordu POWO, w pozostałych na stronie głównej tej czeklisty.

Jako drugi uboczny efekt modernizacji grzyby.pl pojawił się specjalny typu akapitu "jadalność", stosowany jest/będzie przede wszystkim dla dziko rosnących roślin z jadalnymi owocami lub dla roślin trujących a będących w polu zainteresowania/ryzyka dla amatorów "dzikiego jedzenia". Specjalność akapitu polega na automatycznym umieszczeniu użytecznego linku do powiązanych z tematem stron i graficznego oznaczenia jadalności/toksyczności.

Kolejnym elementem przeniesionym z grzyby.pl są krótkie notki dotyczące nomenklatury przeniesione w żółte pole tytułu strony, pod nazwami. Obecnie nieliczne, z czasem będzie ich przybywać.

Data ostatniej aktualizacji dokumentu nie uwzględniała szeregu zmian na stronie np. dodania synonimu lub edycji nazwy. Teraz większość operacji edycyjnych wpływających na treść lub układ strony powoduje zmianę daty ostatniej aktualizacji.

Statusy czeklisty są na 97% zgodne z /Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]/. Do 100% zgodności dojdą w najbliższym czasie (wtedy też w prawie każdym przypadku, gdy nazwa główna na stronie nie jest nią w czekliście[491], to opatrzona będzie stosowną uwagą). Statusy czeklisty podane pełnym tekstem, w przypadku gdy nie ma stronie akapitu "Występowanie", są pokazane w akapicie "Właściwości i zastosowanie"; przypadek takiego układu strony często występuje dla uprawnych spoza flory Polski.

20 stycznia 2023

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

  • Iwona Ziółkowska: Uzupełnienia fotografii na stronie: Cucurbita foetidissima.
  • Korektę lub uzupełnienie przesłali: Konrad Kaczmarek (#3), krajobrazowo (#2), Anna Tomaszewska (#1).
    Dziękuję serdecznie!

19 stycznia 2023

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

24 grudnia 2022

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

11 grudnia 2022

Kilka zmian wyglądu strony ułatwiających użycie na wąskich ekranach smartfonów:
- w żółtym polu z nazwą gatunku statusy czeklistowy i ochroniarskie nie są wyświetlane pełnym tekstem lecz skrótem, za to są widoczne także na smartfonie w pionie; pełny tekst czeklistowy przeniósł się do paragrafu "Występowanie",
- ikonki w fotoindeksach są o ok. 10% większe (ze 120 × 100px powiększone do 130 × 130px) i kwadratowe, odpowiednio powiększyło się miejsce na podpis, skróty długich nazw są nieco mniej drastyczne; mimo większego rozmiaru ikonek, na smartfonach o lepszych ekranach powinny nadal wyświetlać się w 3 kolumnach.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

3 grudnia 2022

Jako że do ok. końca stycznia jestem silnie zaangażowany w terminowe zlecenie, zmian w atlasie będzie niewiele i aktualizacje rzadsze. Nadrobi się w końcu zimy i wiosną.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

1 listopada 2022

Kilkadziesiąt uzupełnień opisów wymagań uprawowych, głównie bylin ozdobnych. Ulepszenie podpisów w indeksach fotograficznych - poprawa czytelności przy przeglądaniu; nazwy naukowa i polska są w razie potrzeby zmyślnie skracane, tak aby mieściły się w jednym wierszu.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

14 października 2022

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

6 września 2022

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

dawniejsza historia projektu

2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · O projekcie atlasu