atlas-roslin.pl

historia projektu

stereofotografie - co to jest i jak je oglądaćrośliny chronione i zagrożone

18 lutego 2023

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

29 stycznia 2023

Różne ulepszenia układu strony m.in. czytelniejsze podanie elementów związanych z nazwami naukowymi, + w kluczach, gdy wyświetlane na szerokim ekranie, nazwy są podane z autorami. Liczne uzupełnienia związane z finalizacją (jeszcze trwa) przeglądu na zgodność z czeklistą[491] m.in. uzupełnienie synonimów i uwag w przypadku, gdy nazwa główna w atlasie jest inna od podanej jako główna w czekliście.

Ładniejsze i czytelniejsze podanie informacji o rodzicach na stronie mieszańca i o mieszańcach na stronie rodzica.

Usunięcie błędów powstałych po ostatniej modernizacji oprogramowania (zniknęła informacja o statusie w czekliście podana pełnym tekstem).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

25 stycznia 2023

Jako uboczny efekt modernizacji grzyby.pl, analogiczny element został wprowadzony w atlas-roslin.pl - przy nazwach pojawił się przycisk-odsyłacz do zewnętrznej czeklisty IPNI/POWO (Kew). W niektórych przypadkach (jest ich ponad 2100, w większości dla taksonów spoza flory Polski), gdy przy nazwie użytej w atlas-roslin.pl mam odnotowany ID z IPNI, odsyłacz ląduje bezpośrednio na stronie odpowiedniego rekordu POWO, w pozostałych na stronie głównej tej czeklisty, gdzie można samodzielnie wyszukać sobie odpowiedni zapis.

Jako drugi uboczny efekt modernizacji grzyby.pl pojawił się specjalny typu akapitu "jadalność", stosowany jest/będzie przede wszystkim dla dziko rosnących roślin z jadalnymi owocami lub dla roślin trujących a będących w polu zainteresowania/ryzyka dla amatorów "dzikiego jedzenia". Specjalność akapitu polega na automatycznym umieszczeniu użytecznego linku do powiązanych z tematem stron i graficznego oznaczenia jadalności/toksyczności.

Kolejnym elementem przeniesionym z grzyby.pl są krótkie notki dotyczące nomenklatury przeniesione w żółte pole tytułu strony, pod nazwami. Obecnie nieliczne, z czasem będzie ich przybywać.

Data ostatniej aktualizacji dokumentu nie uwzględniała szeregu zmian na stronie np. dodania synonimu lub edycji nazwy. Teraz większość operacji edycyjnych wpływających na treść lub układ strony powoduje zmianę daty ostatniej aktualizacji.

Statusy czeklisty są na 97% zgodne z /Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]/. Do 100% zgodności dojdą w najbliższym czasie (wtedy też w prawie każdym przypadku, gdy nazwa główna na stronie nie jest nią w czekliście[491], to opatrzona będzie stosowną uwagą). Statusy czeklisty podane pełnym tekstem, w przypadku gdy nie ma stronie akapitu "Występowanie", są pokazane w akapicie "Właściwości i zastosowanie"; przypadek takiego układu strony często występuje dla uprawnych spoza flory Polski.

20 stycznia 2023

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

  • Iwona Ziółkowska: Uzupełnienia fotografii na stronie: Cucurbita foetidissima.
  • Korektę lub uzupełnienie przesłali: Konrad Kaczmarek (#3), krajobrazowo (#2), Anna Tomaszewska (#1).
    Dziękuję serdecznie!

19 stycznia 2023

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

dawniejsza historia projektu

2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · O projekcie atlasu