atlas-roslin.pl

historia projektu

21 listopada 2021

Kilkanaście uzupełnień danych uprawowych roślin ozdobnych, głównie krzewów. Na niektórych stronach pojawiły się nowe elementy - wymowa nazw naukowych z zaznaczonym akcentem, etymologia (rozumienie znaczenia, połączenie nazwy z kontekstem kulturowym, ułatwia zapamiętanie) i niektóre potoczne nazwy obce, zwykle niemiecka, czeska, rosyjska, angielska, czasem francuska; powoli będzie to uzupełniane. Rozszerzenie artykułu o nomenklaturze botanicznej o wymowę nazw botanicznych: co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna. Spójniejsze z ogólnie przyjętą konwencją, ładniejsze wyświetlanie nazw botanicznych i odmianowych.

Szczególne podziękowania dla Piotra Kwiatkowskiego za zwrócenie uwagi na niewłaściwe miejsce w strukturze atlasu strony Dicrano-Pinion. Kilka miesięcy temu, przy przenoszeniu dokumentu, się rozjechało.

Plan na nadchodzącą zimę i wiosnę to dalsze uzupełnienia, głównie informacji o zastosowaniu i wymaganiach uprawowych dla roślin ozdobnych - jeśli czas pozwoli może uda się ten temat praktycznie domknąć w zakresie wszystkich gatunków oferowanych na krajowym rynku; w chwili obecnej zaawansowanie tej części projektu wynosi ok. 50%, ale "wykończonych pod klucz" jest tylko 23% taksonów uprawnych. Będą też oczywiście rutynowe uzupełnienia fotografii, wprowadzanie poprawek, sporadycznie uzupełnienia kluczy.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

25 października 2021

Duża powakacyjna aktualizacja z dosłanymi w międzyczasie zdjęciami; niewiele innych uzupełnień, m.in. klucz do jęczmienia płonnego (Hordeum murinum) (za podesłane zdjęcia i literaturę dziękuję Konradowi Kaczmarkowi).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

1 września 2021

Uzupełnienie informacji o występowaniu taksonów danymi z publikacji: Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]. W kilkudziesięciu przypadkach zmiana "statusu rodzimości" zgodnie z tą publikacją, przeważnie jest to "awans" rośliny uprawnej lub efemerofita do kategorii "zadomowionego antropofita".

Ulepszenie pokazywania taksonów mieszańcowych i informacji o nich na stronach gatunków rodzicielskich. Na razie dotyczy to części mieszańców; wkrótce zostanie rozszerzone na wszystkie. Uzupełnienie charakterystyk uprawowych kilkudziesięciu gatunków.

Szczególne podziękowania dla Błażeja Gierczyka za pomoc w pozyskaniu literatury. W tym ciekawych pozycji o roślinach ozdobnych.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

19 czerwca 2021

Ostatnia aktualizacja przed sezonem wakacyjnych wyjazdów. Zmiany tego rodzaju co ostatnio: ulepszenia listwy nawigacji i uzupełnienia informacji o roślinach uprawianych. W wakacje też będą aktualizacje - "ciche" - robione na pojedynczych stronach i duże, tutaj ogłaszane, ale zapewne z mniejszą częstotliwością.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

14 czerwca 2021

Kolejne ulepszenia nawigacji po portalu — tym razem głównie optymalizacja rozróżniająca starsze/słabsze smartfony z małą rozdzielczością ekranu i te o większych możliwościach. Dalsze uzupełnienia informacji użytkowych i uprawowych dla bylin ozdobnych.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

7 czerwca 2021

Ulepszenia infografiki dla gatunków uprawianych. Uzupełnienie informacji uprawowych dla kilkudziesięciu gatunków. Ulepszenie prezentacji listwy nawigacyjnej przy wąskich ekranach przez dodanie "tooltips - podpowiedzi".

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

1 czerwca 2021

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

27 maja 2021

Dalsze ulepszenia, zwłaszcza przy użyciu na smartfonach w pionie.

Dla roślin ozdobnych dodana infografika, wyświetlająca się jako pierwszy element w bloku zastosowania. Na niej podstawowe informacje o wymaganiach i zastosowaniu, graficzna prezentacja wysokości oraz umieszczono elementy takie jak mapa strefy zimowania w gruncie, spektrum kolorów kwiatów, liści lub owoców, w zależności od tego co stanowi walor ozdobny oraz graficznie pokazana jest pora kwitnienia i owocowania.

Infografiki są kompletne dla około tysiąca gatunków uprawianych ozdobnych, dla pozostałych częściowe. Kanon uprawianych bylin i jednorocznych jest praktycznie w całości opracowany. Co tydzień kilkadziesiąt kolejnych gatunków ma uzupełnianą informację uprawową, także tą podaną tekstem.

Na wąskich ekranach smartfonów, dla ograniczenia uciążliwości przewijania, zmniejszono rozmiar paska tytułu przez ukrycie statusów czeklistowych i autorów opisu. Ukryta też jest specyfikacja literatury. Te elementy stają się widoczne w poziomym ułożeniu smartfona.

Na wąskich ekranach, po najechaniu kursorem myszy lub piórkiem (niestety nie paluchem) przyciski nawigacyjne ze strzałkami (wyżej w hierarchii, obok w lewo lub prawo) ujawniają pełny tytuł strony do której przycisk kieruje. Dla części stron dodano drugi przycisk strzałka w górę tj. "wyżej w hierarchii" do "alternatywnego rodzica". Np. prócz "wyżej w hierarchii taksonomicznej" jest też drugi link do strony podstawowej grupy ogrodowej danego gatunku. Alternatywne linkowanie jest uzupełniane i będzie tego więcej w przyszłości.

20 maja 2021

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

14 maja 2021

Liczne dalsze ulepszenie wyglądu stron i wygody nawigacji (zwłaszcza na smartfonach). Uzupełnienie danych uprawowych i informacji o odmianach dla około setki gatunków bylin ozdobnych.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

23 kwietnia 2021

Ulepszenie układu strony - zwiększenie czytelności i ograniczenie przewijania - przez umieszczenie rzadziej używanych elementów nawigacji pod przyciskiem ☰ w lewym górnym rogu strony. Głównie znajdują się tam linki w hierarchii systematycznej i/lub linki do stron nadrzędnych. Pod drugim takim przyciskiem, poniżej pola tytułu, zostały ukryte szybkie skoki do akapitów strony i powiązanych innych stron portalu. Dodano też przyciski nawigacji do: nadrzędnego dokumentu, do równorzędnego dokumentu "z lewej" i "z prawej" od bieżącej strony.

Uzupełnienie danych uprawowych kilkudziesięciu gatunków bylin ozdobnych.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

19 kwietnia 2021

Uzupełnienie danych uprawowych kilkudziesięciu gatunków bylin ozdobnych.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

13 kwietnia 2021

Dokończona strona główna ogrodów skalnych. Uzupełnienie danych uprawowych prawie setki gatunków, głównie bylin ozdobnych.

Dodana strona kwiaty letnie w skrzynkach balkonowych, donicach itp.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

3 kwietnia 2021

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

22 marca 2021

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

Szczególne podziękowania dla Piotra Kobierskiego za literaturę i mobilizację do ulepszenia klucza do sekcji Phaestoglochin w Carex.

W tej aktualizacji atlasu zostały dodane wszystkie, czekające w kolejce zdjęcia przesłane w ubiegłym i tym roku. Innymi słowy, poczekalnia jest pusta!

dawniejsza historia projektu

2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · O projekcie atlasu