atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Lotus uliginosus Schkuhr [🔉 lo·tus u·li·gi·no·sus]

komonica błotna
Lotus pedunculatus Cav.
Lotus uliginosus
03.07.2006, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Lotus uliginosus
Lotus uliginosus
Lotus uliginosus
łodyga dęta
Lotus uliginosus
Lotus uliginosus (komonica błotna)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lotus (komonica)kl 831
Lotus uliginosus
Lotus uliginosus
Bylina, 10 – 110 cm wysokości. Łodyga pusta, cienkościenna, ściśliwa; rozłogi podziemne i nadziemne liczne, długie.

space

Główkowaty baldaszek licznokwiatowy (zwykle >10 kwiatów). Ząbki kielicha stopniowo zwężające się ku szczytowi, przed rozkwitnięciem odgięte. Łódeczka stopniowo zwężona w dzióbek. Szyjka słupka prosta, stopniowo zwężająca się ku szczytowi (bez zgrubienia na końcu).

space

Kwitnienie czerwiec – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lotus uliginosus
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lotus uliginosus (komonica błotna)
Wilgotne lub podmokłe łąki, brzegi wód, rowy melioracyjne, źródliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080705.2.pkob - Lotus uliginosus (komonica błotna)
080705-2
leg. Piotr Kobierski #1
znalezisko 20050627.3.js; Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia
050627-3
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia / #2
znalezisko 20060703.1.am; okolice Tych
060703-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Tych/ #5
znalezisko 20050627.2.js; Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia
050627-2
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia / #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Lotus uliginosus Schkuhr [🔉 lo·tus u·li·gi·no·sus]Lotus pedunculatus Cav. [🔉 lo·tus pe·dun·ku·la·tus](pl) komonica błotna