atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Nardus stricta L. [🔉 nar·dus]

bliźniczka psia trawka, bliźniczka wyprostowana