atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Nardus stricta L.

bliźniczka psia trawka bliźniczka wyprostowana