takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

iglica pospolita
na stronie — występowanie · znaleziska