atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

iglica pospolita