atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.200)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz

rojownik pospolity rojniczek pospolity, rojnik pospolity
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. ssp. globifera · Sempervivum soboliferum Sims
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
rozety liściowe; 28.06.2010, Pogórze Orlickie, Czermna; copyright © by Michał Smoczyk
Jovibarba sobolifera
pokrój w czasie kwitnienia; pod spodem - między kamieniami (lewy dolny róg zdjęcia) żmija zygzakowata
Jovibarba sobolifera
pokrój
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
orzęsienie brzegów liści
Jovibarba sobolifera
pokrój
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
płonne różyczki
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
XL
Dětřichovice, slate, 696m
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
former quarry Na Holé above village Krsy, basalt, 656m
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
hill Kozelka near Nečtiny, basalt, 650m
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
XL
Slavkovský les, Podhorní vrch, basalt, 840m
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
XL
Žernovník, hill Sepuska, granite, 705m
cechy diagnostyczne w kluczu:Jovibarba (rojownik)kl 8806

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.200 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
hill Kozelka near Nečtiny, basalt, 650m
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; piaski skały; także uprawiany i dziczejący.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba bardzo sucha • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie
wysokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100628.9.sm - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity); Pogórze Orlickie, Czermna
100628-9
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/ #6
znalezisko 20090517.3.js - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
090517-3
leg. Jacek Soboń #1
znalezisko 00010000.1.josef_jezek - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity); Czechy
1
leg. Josef Ježek
/Czechy/ #8