takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.289)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Orobanche picridis F.W. Schultz

zaraza goryczelowa
Orobanche loricata Rchb. p.p.
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
zbliżenie kwiatostanu; 24.06.2007, między Skarbką a Pędkowicami; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
zbliżenie kwiatu, korona rurkowata, linia grzbietowa początkowo zakrzywiona, w części środkowej prosta, na końcu ponownie zakrzywiona
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
działka kielicha, głęboko wcięta (do połowy długości), wyraźnie gruczołowato owłosiona, u podstawy jajowate, powyżej nitkowata
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
przekrój kwiatu, szyjka słupka skąpo owłosiona, znamię purpurowe, złożone z dwóch półkulistych łatek
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
przekrój kwiatu, pręciki osadzone wysoko (3-5 mm powyżej podstawy kielicha), nitki pręcików nieznacznie owłosione u nasady, wyżej (do połowy) owłosione gęsto, powyżej połowy prawie nagie
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
zbliżenie kwiatu, przysadka dłuższa od korony, łatki kielicha rozdwojone, korona rurkowata, silnie gruczołowato owłosiona (włoski jasne), warga górna korony całobrzega lub nieznacznie rozdwojona,

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.289 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070624.2.bg - Orobanche picridis (zaraza goryczelowa); między Skarbką a Pędkowicami
bg.070624-2
leg. Błażej Gierczyk
/między Skarbką a Pędkowicami/ #19