Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum
kwiatostany
Verbascum phoeniceum
kwiat
Verbascum phoeniceum
fragment kwiatostanu
Verbascum phoeniceum
Verbascum phoeniceum
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Verbascum (dziewanna)kl 178
Bylina, rzadziej roślina dwuletnia.

Łodyga zwykle nierozgałęziona, wzniesiona, 35-65 cm wysokości, w dole krótko omszona włoskami prostymi; w górze dość gęsto gruczołowato owłosiona.

Prawie wszystkie duże liście zebrane w przyziemnej różyczce; łodyga wyżej prawie bezlistna (lub z 2-4 drobnymi liśćmi).

Szypułki lub gałązki z szypułkami kwiatów ± cienkie i długie, skośnie ku górze skierowane; bez podkwiatków. Korona zwykle fioletowa, czerwonofioletowa, rzadko biała.

Szypułki owoców 3-4× dłuższe od kielicha.

Kwitnienie od maja do czerwca.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.257 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Dość częsta, na południu Polski. Suche murawy, skraje lasów, przydroża. Poza tym uprawiany kwiat dwuletni.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

#6
puchalski.100613-1
leg. Robert Puchalski
/Puszcza Białowieska/
#6 #2 3D
13 00 00 - B43_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
🌱
Roślina rodzima, dziko występuje głownie na południowym wschodzie kraju, w miejscach suchych i ciepłych. Uprawiana w ogrodach jako ozdobny kwiat dwuletni. W drugim roku uprawy z rozety liściowej wyrasta pęd kwiatostanowy, zwykle nierozgałęziony, wzniesiony, 60-100 cm wysokości.

Ozdobna w czasie kwitnienia, od końca maja do sierpnia, dzięki purpurowofioletowym kwiatom. W uprawie, obok typowych purpurowo kwiatowych, znajdują się odmiany barwne, karminowopurpurowa lub o kwiatach białych ().

Do uprawy na rabatach bylinowych, w ogrodach o charakterze naturalistycznym.

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • ▩ grupa/płat
wysokość: 0.6 – 1 m
kwitnienie: od maja do czerwca (sierpnia)

wymagania i uprawa

Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
XL
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przepuszczalna • niskie wymagania • mineralna • mineralno-próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, przepuszczalna, sucha nie podmokła; odczyn obojętny lub zasadowy.

Uprawia się w cyklu dwuletnim. Nasiona wysiewa się na miejsce stałe (nie znoszą przesadzania) w maju lub czerwcu. Docelowa rozstawa co 35-40 cm (6-7 szt./m2). Na zimę można lekko okryć. Kwitną w drugim roku uprawy i zamierają. Zwykle raz posadzona w odpowiednim dla siebie stanowisku odnawia się z samosiewu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

8 – 6 szt./m2 • rozstawa: 35 – 40 cm
wysiew nasion do gruntu [maj-czerwiec; często samosiew]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#3) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany — mix
bez odmiany
‘Violetta’ — kwiaty różowofioletowe; niska, 35-45 cm
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. [39]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 [85.22]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji