atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun [🔉 sor·ba·ri·a *]

tawlina jarzębolistna
Sorbaria sorbifolia
29.06.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia
kwiatostan
Sorbaria sorbifolia
liść
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria sorbifolia
pąk boczny
Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)
Krzew z północnej Azji (od Uralu po Japonię). U nas uprawiany jako ozdobny do połowy XVIII w. W XX w. wprowadzany do lasów jako element biocenotyczny i fitomelioracyjny. Obecnie zadomowiony na siedliskach naturalnych i antropogenicznych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja północna i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny szeroko stosowany w zieleni miejskiej i do umacniania skarp i nasypów. Tworzy gęste zarośla. Czasem sadzony w lasach jako gatunek fitomelioracyjny i biocenotyczny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sorbaria sorbifolia (tawlina jarzębolistna)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 2

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050629.5.js; Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
050629-5
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #3