atlas-roslin.pl

Ammophila arenaria (L.) Link [🔉 am·mo·fi·la a·rē·n·ri·a]

piaskownica zwyczajna
Ammophila arenaria Link [🔉 am·mo·fi·la a·rē·n·ri·a]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ammophila arenaria
pokrój kępy; zbiorowisko: Elymo-Ammophiletum arenariae Br.-Bl. et De Leeuw 1936; 07.1998, Słowiński Park Narodowy, Czołpino, na wydmie białej; copyright © by Michał Smoczyk
Ammophila arenaria
pokrój
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8345

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
Nieczęsta. Wydmy nadmorskie, także uprawiana i zdziczała.Nieczęsta. Wydmy nadmorskie, także uprawiana i zdziczała.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120605.2.jmak - Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna); plaża, Łeba
120605-2
leg. Jarosław Makowski
/plaża, Łeba/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
🌱
Rodzima trawa, pospolicie występująca na wydmach nadmorskich i sporadycznie na piaszczystych terenach w głębi lądu.

Uprawiana trawa ozdobna. Używana także do utrwalania terenów piaszczystych (funkcja przeciwerozyjna). Tworzy zbite kępki ale szybko rozprzestrzenia się przez długie i głęboko rozmieszczone rozłogi, wybitnie ekspansywna. Trudna do usunięcia w razie takiej potrzeby.Rodzima trawa, pospolicie występująca na wydmach nadmorskich i sporadycznie na piaszczystych terenach w głębi lądu.

space

ogród naturalistyczny
👌 uprawa łatwa • trwała
wysokość: 0.8 – 1 m
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: piaski • niskie wymagania • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

Świetnie radzi sobie na glebach piaszczystych, suchych, nawet skrajnie ubogich lub zasolonych.Świetnie radzi sobie na glebach piaszczystych, suchych, nawet skrajnie ubogich lub zasolonych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

4 szt./m2 • rozstawa: 50 × 50 cm
z nasion
przez podział

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Ammophila arenaria [🔉 am·mo·fi·la a·rē·n·ri·a]Ammophila arenaria Link [🔉 am·mo·fi·la a·rē·n·ri·a](pl) piaskownica zwyczajna
arēnrius, -a, -um (adj); arēnria (subs) (lat., adj.)
piaskowy, piaszczysty, przymiotnik do rzeczownika lat. (h)arena - piasek, piaski, teren piaszczysty, stąd arena - miejsce pokryte piaskiem; lat. arenaria (rzeczownik odprzymiotnikowy) - piaskownia; w nazwach roślin i grzybów odnosi się do bytowania na terenach/glebach piaszczystych

ten gatunek tworzy mieszańca z: