efemerofit [24][234]

Draba muralis L.

głodek murowy
na stronie — występowanie · znaleziska