atlas-roslin.pl
błędnie podawany jako uprawiany w Polsce [24]

Morus nigra L.

morwa czarna