atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex ornithopoda Willd. [🔉 ka·reks *]

turzyca ptasie łapki
Carex ornithopoda
Sigmaringen Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Kwiatostan 1 – 2 (2.5) cm długości, z 3 – 4 kłosami silnie zbliżonymi do siebie, wyrastającymi jakby w pęczku.

Kłos męski jasnobrązowy, zwykle do 5 mm długości.

Kłosy żeńskie 0.8 – 1.5 cm długości, z 4 – 6 kwiatami, na szypułach do 1 cm długich.

Podsadki z jasnozielonymi pochwami, dolne zwykle nie dłuższe niż 5 mm.

Pęcherzyki 2.5 – 3 mm długości; 1.5 – 2× dłuższe od przysadek, te zwykle żółtobrązowe.

U nasady pędów zielonawe lub jasno-purpurowe pochwy, górne z nich często z krótką, szczeciniastą blaszką liściową.

Liście 1 – 3 mm szerokości, bladozielone. Rośliny 5 – 15 (25) cm wysokości.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Bardzo rzadka, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Murawy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.08_5e.jmak - Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki); Donautal, Niemcy
08_5e
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #9
znalezisko 00010000.10_01_32.jmak - Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki); Schw. Alb., Niemcy
10_01_32
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/ #10
znalezisko 00010000.10_2_43.jmak - Carex remota (turzyca rzadkokłosa); Sigmaringen, Niemcy
10_2_43
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
🌱
ogród naturalistyczny
wysokość: 7 – 15 cm

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin