Carex ornithopoda
Sigmaringen Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Kwiatostan 1-2(2.5)cm długości, z 3-4 kłosami silnie zbliżonymi do siebie, wyrastającymi jakby w pęczku.

Kłos męski jasnobrązowy, zwykle do 5mm długości.

Kłosy żeńskie 0.8-1.5cm długości, z 4-6 kwiatami, na szypułach do 1cm długich.

Podsadki z jasnozielonymi pochwami, dolne zwykle nie dłuższe niż 5mm.

Pęcherzyki 2.5-3mm długości; 1.5-2× dłuższe od przysadek, te zwykle żółtobrązowe.

U nasady pędów zielonawe lub jasno-purpurowe pochwy, górne z nich często z krótką, szczeciniastą blaszką liściową.

Liście 1-3mm szerokości, bladozielone. Rośliny 5-15(25)cm wysokości.

występowanie

Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Murawy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

Wysokość: 7-15 cm

Grupy użytkowe: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe” • do ogrodu naturalistycznego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.08_5e.jmak - Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki); Donautal, Niemcy
08_5e
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #9
znalezisko 00010000.10_01_32.jmak - Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki); Schw. Alb., Niemcy
10_01_32
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/ #10
znalezisko 00010000.10_2_43.jmak - Carex remota (turzyca rzadkokłosa); Sigmaringen, Niemcy
10_2_43
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #3