atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Corydalis intermedia (L.) Mérat [🔉 ko·ri·da·lis *]

kokorycz wątła
Corydalis fabacea Pers.
Corydalis Corydalis Corydalis CorydalisCorydaliskokorycz pusta (Corydalis cava)kokorycz pełna (Corydalis solida)
Corydalis intermedia
24.03.2004, rezerwat Kokoryczowe Wzgórze, Radojewo k/Poznania na terenie parku przydworskiego; copyright © by Błażej Gierczyk
Corydalis intermedia
zbliżenie kwiatu, całobrzegie, jajowate przysadki (P)
Corydalis intermedia
zbliżenie kwiatu, całobrzegie, jajowate przysadki (P)
Corydalis intermedia
bulwy wraz z wyraźnym łuskowatym liściem w dolnej cześci łodygi
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
liście, pokrój
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Corydalis (kokorycz)kl 1464
Wczesnowiosenna bylina z podziemną bulwą. Roślina 5 – 15 (25) cm wysokości, z bezzieleniowym łuskowatym liściem w nasadzie łodygi, z jego kąta wyrasta łodyga płonna lub kwiatowa. Bulwa mała, kulista, pełna, korzenie wyrastają w jej dolnej części.

space

Kwitnienie marzec – kwiecień(maj).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
W lasach liściastych i mieszanych, rzadziej w zaroślach. Na glebach żyznych i próchnicznych ale też na glebach słabych, kamienistych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070414.1.and - Corydalis intermedia (kokorycz wątła); Dolinie Będkowskiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
070414-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolinie Będkowskiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/ #4
znalezisko 20080308.5.bg - Corydalis intermedia (kokorycz wątła); Radojewo k. Poznania
080308-5
leg. Błażej Gierczyk
/Radojewo k. Poznania/ #12
znalezisko 20080418.2.bg - Corydalis intermedia (kokorycz wątła); przy ujściu Pogony
080418-2
leg. Błażej Gierczyk
/przy ujściu Pogony/ #1
znalezisko 20090410.1.sm - Corydalis intermedia (kokorycz wątła); Równina Torzymska, Radzików
090410-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Radzików/ #9
znalezisko 20090328.3.pkob - Corydalis intermedia (kokorycz wątła); ok. Lubska, woj. lubuskie
090328-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #3