takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla monticola Opiz

przywrotnik pasterski
Alchemilla pastoralis Buser
na stronie — występowanie · znaleziska