atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.148); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Plantago coronopus L.

babka pierzasta
Plantago Plantago Plantago PlantagoPlantagobabka górska (Plantago atrata ssp. carpatica)odróżnianie babki zwyczajnej i wielonasiennej (Plantago major i intermedia)
Plantago coronopus (babka pierzasta)
Hiszpania; copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Plantago (babka)kl 5595

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.148 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Plantago coronopus (babka pierzasta)
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek halofita (słonorośla) z naturalnymi stanowiskami na wybrzeżu Bałtyku i licznymi wtórnymi stanowiskami synantropijnymi na zasolonych poboczach dróg ekspresowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200702.1.pkob - Plantago coronopus (babka pierzasta); Wzniesienia Gubińskie, Górzyn
200702-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie, Górzyn/ #2
znalezisko 20200709.1.pkob - Plantago coronopus (babka pierzasta); Wzniesienia Gubińskie, Lubsko
200709-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie, Lubsko/ #1