takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.148); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Plantago coronopus L.

babka pierzasta
na stronie — występowanie
Plantago coronopus (babka pierzasta)
Hiszpania; copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.148 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.