atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis paludosa (L.) Moench

pępawa błotna
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa nicejska (Crepis nicaeensis)pępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa)