takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis paludosa (L.) Moench

pępawa błotna