atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.305)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch [🔉 ce·fa·lan·te·ra *]

buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch · Cephalanthera longifolia L.
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
osobnik; widziana z boku kwitnąca roślina; widoczny kwiatostan i ulistnienie łodygi; 30.05.2004, Olkusz.; Pazurek [buczyna karpacka].; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
osobnik; widziana z boku i z góry kwitnąca roślina; widoczny kwiatostan i ulistnienie łodygi
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
osobnik; widziana z boku i z góry kwitnąca roślina; widoczny kwiatostan i ulistnienie łodygi
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z góry; widoczny kwiatostan i ulistnienie łodygi
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
łodyga; widziana z boku łodyga z jej ulistnieniem
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
kwiatostan; kwiatostan widziany z boku
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
kwiatostan; kwiatostan widziany z boku; widoczne skręcenia zalążni
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
kwiat; kwiat widziany z boku; widoczne skręcenie zalążni
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
kwiat; kwiat widziany od przodu i z góry; widoczna żółto nakrapiana warżka oraz prętosłup

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cephalanthera (buławnik)kl 7426
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Górne przysadki znacznie krótsze od zalążni.

Liści łodygowych 7 – 10, przynajmniej 5× dłuższe niż szersze.

Owoce zawiązuje do 20% kwiatów. Kwiaty białe, 10 – 15 mm dlugości, po 10 – 20 w dość gęstym kwiatostanie.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.305 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
zbiorowisko; biało kwitnące osobniki buławnika w podszyciu buczyny na podłożu wapiennym
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Lasy liściaste, buczyny, grabowe, dębiny, lasy mieszane, rzadziej w lasach iglastych, na obrzeżach, w zaroślach i na łąkach. Na glebach obojętnych i zasadowych, żyznych, próchnicznych, świeżych, nawapiennych i nie nawapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.kc - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
1
leg. Krzysztof Ciesielski #2
znalezisko 20040530.1.wm - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny); Olkusz.; Pazurek [buczyna karpacka].
040530-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur.
/Olkusz.; Pazurek [buczyna karpacka]./ #12
znalezisko 20080531.3.and - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny); Hutki-Kanki – Wyż. Krakowsko-Częstochowska
080531-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hutki-Kanki – Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #2
znalezisko 20050514.2.js; okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
050514-2
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #2
znalezisko 19920524.1.am; okolice Goleszowa
920524-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Goleszowa/ #2
znalezisko 20050531.20.bl; Pieniny
050531-20
leg. Barbara Łotocka
/Pieniny/ #2
znalezisko 20120514.1.js - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
120514-1
leg. Jacek Soboń #3