atlas-roslin.pl

Salix acutifolia Willd. [🔉 sa·liks *]

wierzba ostrolistna, wierzba kaspijska
Salix daphnoides Vill. var. acutifolia (Willd.) Doell. [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
3D
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
3D
Salix acutifolia
liście
Salix acutifolia
liście, widok od dołu
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
Rozłożysty krzew do 6m wysokości. Pędy długie, cienkie, w górze przewieszone; nagie. Także jednoroczne pędy silnie niebieskawo owoszczone . Pędy jednoroczne czerwonobrązowe lub czerwone. Kora od wewnątrz cytrynowożółta.

space

Przysadki czarniawe, długo i gęsto owłosione. Nektarnik jeden, wąsko walcowaty. Słupek na trzoneczku; zalążnia naga. Znamiona równe długości słupka lub dłuższe od niego.

space

Kwitnienie marzec-kwiecień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony we wschodniej i północno-wschodniej Europie oraz środkowej Azji. W Polsce uprawiany od XVIII w. jako ozdobny oraz koszykarski i dla pozyskania pędów na faszynę. Klony męskie sadzone na piaskach, dla ich umocnienia.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa wschodnia i Azja środkowa
• Czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

#7 #2 3D
jkr.140812-5
leg. Jerzy Kruk
/Jastarnia/
#8
jkr.140811-2
leg. Jerzy Kruk
/Jastrzębia Góra/
#3
jkr.150712-1
leg. Jerzy Kruk
/Biebrzański PN/
#6
js.080512-1
leg. Jacek Soboń
#3
js.050714-3
leg. Jacek Soboń
/Wolin, okolice Wisełki/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Salix acutifolia Willd. [🔉 sa·liks *]Salix daphnoides Vill. var. acutifolia (Willd.) Doell. [🔉 *o·i·des](pl) wierzba ostrolistna · wierzba kaspijska
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji