Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex hirta (turzyca owłosiona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex hirta (turzyca owłosiona)
Pospolita. Murawy, przydroża, brzegi wód, piaski.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Carex ×kneuckeri P. Fourn.

Carex hirta × rostrata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście)[491]
Mieszaniec turzycy owłosionej (Carex hirta) i turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata). Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019) Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. – Preslia 91: 161–177.

wybrane okazy · selected collections

#10
03 06 23 - 38
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
#4
bg.060520-8
leg. Błażej Gierczyk
/skraj suchej dąbrowy, las k. Orzechowa/
#3
jmak.220726-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, ok. Berlina/

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Carex rostrata (turzyca dzióbkowata)
Carex rostrata
turzyca dzióbkowata
mieszaniec ⇒
Carex ×kneuckeri
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.855 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.867 [3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.628 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.624 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.135+139+164 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.368 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.668 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.455+t24 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.303 [150.5]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji