atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex hirta L. [🔉 ka·reks *]

turzyca owłosiona
Carex hirta (turzyca owłosiona)
23.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex hirta (turzyca owłosiona)
Pospolita. Murawy, przydroża, brzegi wód, piaski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Carex ×kneuckeri

Carex hirta × rostrata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Mieszaniec turzycy owłosionej (Carex hirta) i turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata). Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019) Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. – Preslia 91: 161–177.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.38.03 - Carex hirta (turzyca owłosiona); Zdbice, k. Wałcza
030623-38
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #10
znalezisko 20060520.8.bg - Carex hirta (turzyca owłosiona); skraj suchej dąbrowy, las k. Orzechowa
060520-8
leg. Błażej Gierczyk
/skraj suchej dąbrowy, las k. Orzechowa/ #4
znalezisko 20220726.1.jmak - Carex hirta (turzyca owłosiona); Niemcy, ok. Berlina
220726-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, ok. Berlina/ #3

mieszaniec Carex hirta L.

Carex ×kneuckeri
Carex hirta × rostrata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Carex rostrata · turzyca dzióbkowata »1
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]