atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex hirta L.

turzyca owłosiona turzycy owłosionej
Carex hirta (turzyca owłosiona)
23.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Carex hirta (turzyca owłosiona)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Murawy, przydroża, brzegi wód, piaski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Carex ×kneuckeri

Carex hirta × rostrata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Mieszaniec turzycy owłosionej (Carex hirta) i turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata). Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H. (2019) Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name. – Preslia 91: 161–177.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.38.03 - Carex hirta (turzyca owłosiona); Zdbice, k. Wałcza
030623-38
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #10
znalezisko 20060520.8.bg - Carex hirta (turzyca owłosiona); skraj suchej dąbrowy, las k. Orzechowa
060520-8
leg. Błażej Gierczyk
/skraj suchej dąbrowy, las k. Orzechowa/ #4

mieszaniec Carex hirta L.

Carex ×kneuckeri
Carex hirta × rostrata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Carex rostrata · turzyca dzióbkowata »1
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]