takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Allium scorodoprasum L.

czosnek wężowy
Allium scordopradum L.
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
07.06.2006, przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami; copyright © by Błażej Gierczyk
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
XL
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
kępa wegetatywna

cechy charakterystyczne

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Zarośla, parki, dawniej uprawiany jako roślina lekarska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060607.4.bg - Allium scorodoprasum (czosnek wężowy); przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami
bg.060607-4
leg. Błażej Gierczyk
/przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami/ #10