takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.282)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Orobanche alsatica Kirschl.

zaraza alzacka
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche alsatica
07.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche alsatica
Orobanche alsatica
Orobanche alsatica
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
szczyt kwiatostanu
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
kwiaty
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.282 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070709.5.bg - Orobanche alsatica (zaraza alzacka); 1 km na pd od wsi Kąty II
bg.070709-5
leg. Błażej Gierczyk
/1 km na pd od wsi Kąty II/ #3
znalezisko 20090630.3.and - Orobanche alsatica (zaraza alzacka); murawa Kąty II k. Zamościa
and.090630-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa Kąty II k. Zamościa/ #13