atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Hesperis matronalis L. ssp. matronalis

wieczornik damski typowy
Hesperis matronalis
pokrój; 06.06.2004, Wschowa, ogród; copyright © by Marek Argent
Hesperis matronalis
kwiatostan, fragment
Hesperis matronalis
Hesperis matronalis
Hesperis matronalis ssp. matronalis
kwiatostan
Hesperis matronalis ssp. matronalis
liście
Hesperis matronalis ssp. matronalis (wieczornik damski typowy)
Hesperis matronalis ssp. matronalis (wieczornik damski typowy)
Hesperis matronalis ssp. matronalis (wieczornik damski typowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: XVIIw. (introdukcja), 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym