antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Aesculus hippocastanum L.

kasztanowiec zwyczajny kasztanowiec biały
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
kwiatostany
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
pąk wierzchołkowy
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
kora mlodego drzewa ośrednicy ok. 17 cm
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
pąk wierzchołkowy, znacznie mniejsze pąki boczne i blizny liściowe
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
pień
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
pąk boczny i blizna liściowa
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
gałązki z pąkami
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Aesculus (kasztanowiec)kl 9293

występowanie

Kasztan jadalny (japoński) (Castanea crenata) należy do innej rodziny bukowatych (Fagaceae) i jest w Polsce rzadko sadzonym (bo przemarza) drzewem lub krzewem ozdobnym; jego nasiona to "jadalne kasztany".
Uprawiane drzewo ozdobne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia (Półwysep Bałkański) [czas przybycia na teren Polski: XVIw. (introdukcja), druga połowa XX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Szeroko stosowane w zieleni miejskiej i jako drzewo alejowe. Było wprowadzane do lasów jako dodatkowe źródło pokarmu dla zwierzyny leśnej (nasiona bogate w skrobię).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat w różnych regionach, ale na pojedynczych stanowiskach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020130.2.bl - Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
020130-2
leg. Barbara Łotocka #12
znalezisko 20090509.17.js - Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
090509-17
leg. Jacek Soboń #6
znalezisko 20100318.4.sm - Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny); Rzepinek
100318-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/ #8
znalezisko 20100425.1.as - Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny); Wschowa, ogród naturalistyczny VescHort
100425-1
leg. Marek Argent
/Wschowa, ogród naturalistyczny VescHort/ #1

właściwości i zastosowanie

W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Hippocastani flos (kwiat kasztanowca), Hippocastani cortex (kora kasztanowca).
Grupa użytkowa:

Analiza dostępności roślin (form i odmian #12)

wymagania i uprawa